ABC podatku dochodowego PIT

Kiedy słyszymy PIT, przychodzą nam na myśl różne. Trudno nie przyznać, że sprawy związane z podatkami są istotnie ważne. Jakby nie było, dotyczą one lub będą dotyczyć każdego z nas, a im większa będzie nasza wiedza na ich temat, tym mniej niechcianych niespodzianek będziemy mogli się po nich spodziewać. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi jeden z filarów polskiego systemu podatkowego. Od dekad toczą się gorące debaty nad sensem jego istnienia, a perspektywa wycofania PITu dla wielu wydaje się przyjemna i wygodna. Choć wywołuje on w społeczeństwie mieszane uczucia, na dzień dzisiejszy jak najbardziej obowiązuje i każdego roku musimy pamiętać o rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym. Gdy jednak zgłębimy temat, możemy być zdziwieni, że nie-taki-PIT-straszny.

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, powszechnie znany w skrócie PIT (ang. Personal Income Tax), jest rodzajem corocznego zobowiązania finansowego każdej osoby fizycznej wobec państwa. W Polsce jego funkcjonowanie jest regulowane przez ustawę z roku 1991, według której obejmuje on ogół dochodów uzyskany przez nas w skali jednego roku podatkowego. Jeżeli nasz budżet zasilają jakiekolwiek przychody związane wykonywaną pracą lub posiadanym majątkiem, wówczas jesteśmy zobligowani do rozliczenia się z tych zysków przed urzędem skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Opodatkowaniu podlegają określone typy dochodów, których źródłami są: stosunek pracy lub stosunek służbowy, działalność wykonywana przez nas osobiście (np. w oparciu o umowę o dzieło czy umowę nakładczą), nieruchomości, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, odpłatne zbycie czy takie wpływy finansowe, jak stypendia, nagrody bądź dotacje.

Forma opodatkowania a deklaracja PIT-36

Podatek PIT dzieli się na poszczególne rodzaje, a droga, w jaką uzyskaliśmy dany dochód, częściowo decyduje o tym, jaki typ deklaracji powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym. Formularz PIT-36 są zobowiązani wypełnić podatnicy, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz podlegali ogólnym zasadom opodatkowania uzależnionym od wysokości przychodów. Ponadto, za pomocą PIT-36 mogą rozliczyć się osoby mające wpływy finansowe z tytułu najmu lub dzierżawy.

Tak samo jak deklarację PIT-37, również PIT-36 należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. 

Jakie ulgi przysługują w PIT-36?

Osobie składającej deklarację PIT-36 przysługuje sześć rodzajów ulg w wyliczaniu kwoty należnej urzędowi skarbowemu. Wymienić możemy ulgę rehabilitacyjną, internetową, odsetkową, ulgę honorowego dawcy krwi, ulgę za wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz wprowadzoną w 2019 roku ulgę termomodernizacyjną. Co równie istotne, osoby będące w związku małżeńskim przy spełnieniu odpowiednich warunków mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. 

PIT-36 w formie elektronicznej z programem PIT Pro na stronie podatnik.info

W dobie cyfryzacji znaczącą większość spraw urzędowych możemy załatwić zdalnie, z wykorzystaniem Internetu i oprogramowań komputerowych. Nie inaczej jest w przypadku deklaracji PIT. Podobnie jak formularz PIT-37, także PIT-36 możemy w łatwy, bezpieczny i wygodny dla siebie sposób wypełnić w domu, stosując w tym celu specjalistyczne programy. Nie musimy się wówczas martwić potencjalnymi błędami w wypełnianiu dokumentu. O szczegółach na ten temat można przeczytać na https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-36.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *