Jak utrzymać odpowiednie zaangażowanie podwładnych?

Zaangażowany pracownik stanowi dużą wartość, ponieważ nie tylko chętnie wykonuje codzienne zadania, lecz także sam proponuje ciekawe rozwiązania, które mogą usprawnić pracę firmy. Kompetentny pracodawca powinien zatem dbać o to, aby zaangażowanie podwładnych utrzymywało się na odpowiednim poziomie.

Odpowiednia motywacja pozapłacowa

Zespół złożony ze zmotywowanych i zaangażowanych pracowników usprawnia pracę całego przedsiębiorstwa. Niestety z czasem poziom zaangażowania nawet najbardziej chętnych do działania podwładnych może osłabnąć. Z tego powodu firmy powinny cały czas zachęcać ich do dawania odpowiedniego wkładu w życie organizacji. Dobrym sposobem na utrzymanie zaangażowania pracowników jest zaoferowanie im atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Najważniejsze jest, aby odpowiadały one ich potrzebom i oczekiwaniom. Pod tym względem ciekawym rozwiązaniem jest karta podarunkowa. Pracodawca może zasilić ją dowolną kwotą, nie martwiąc się przy tym o kwestie związane z logistyką i dystrybucją tego typu bonusu do wynagrodzenia. Podwładni z kolei mają szansę wykorzystać przyznane im środki wedle własnego uznania. Przy pomocy przedpłaconej karty podarunkowej można płacić w wielu różnorodnych punktach handlowych – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Za jej pośrednictwem pracownicy mogą więc dokonywać zakupów według własnych preferencji oraz w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu czują, że pracodawca wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, co z kolei pozytywnie wpływa na poziom ich zaangażowania i motywacji.

Zapewnienie możliwości rozwoju i wyznaczanie ambitnych zadań

Chcąc utrzymać odpowiednie zaangażowanie pracowników, należy pozwolić im się rozwijać. Nikt nie lubi stać w miejscu, a możliwość podejmowania nowych wyzwań stanowi doskonały motywator do dalszych starań na rzecz przedsiębiorstwa. Istotne jest więc, aby przełożeni wyznaczali podwładnym coraz ambitniejsze cele i zadania. Oczywiście stopień ich skomplikowania powinien odpowiadać kompetencjom danej osoby. Warto przy tym pamiętać, że jeśli pracownik odczuwa, że jego praca jest naprawdę ważna, o wiele chętniej będzie angażował się w jej wykonywanie.

Utrzymywanie zaangażowania poprzez możliwość ciągłego rozwoju znajduje też odzwierciedlenie w dostępie do przydatnych kursów i szkoleń. Pracodawca powinien dać szansę podwładnym na zdobywanie nowych umiejętności, a także poszerzanie wiedzy. W ten sposób może zyskać nie tylko zmotywowanych i w odpowiednim stopniu zaangażowanych pracowników, lecz także wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów.

Inspirowanie i wspieranie podwładnych

Jeżeli pracownicy mają pozostać odpowiednio zaangażowani, muszą czuć, że pracodawca wspiera ich w codziennej pracy i potrafi zainspirować ich do działania. Kluczowe jest więc wyznaczenie odpowiednich liderów, którzy odznaczają się nie tylko dużymi kompetencjami, lecz także pasją, empatią i proaktywną postawą. Osoba zarządzająca zespołem powinna więc wykazywać zainteresowanie potrzebami i aspiracjami poszczególnych podwładnych oraz pokazywać im swoim codziennym zaangażowaniem, w jaki sposób dążyć do osiągnięcia sukcesu.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *