Jak utrzymać odpowiednie zaangażowanie podwładnych?

0
56

Zaangażowany pracownik stanowi dużą wartość, ponieważ nie tylko chętnie wykonuje codzienne zadania, lecz także sam proponuje ciekawe rozwiązania, które mogą usprawnić pracę firmy. Kompetentny pracodawca powinien zatem dbać o to, aby zaangażowanie podwładnych utrzymywało się na odpowiednim poziomie.

Odpowiednia motywacja pozapłacowa

Zespół złożony ze zmotywowanych i zaangażowanych pracowników usprawnia pracę całego przedsiębiorstwa. Niestety z czasem poziom zaangażowania nawet najbardziej chętnych do działania podwładnych może osłabnąć. Z tego powodu firmy powinny cały czas zachęcać ich do dawania odpowiedniego wkładu w życie organizacji. Dobrym sposobem na utrzymanie zaangażowania pracowników jest zaoferowanie im atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Najważniejsze jest, aby odpowiadały one ich potrzebom i oczekiwaniom. Pod tym względem ciekawym rozwiązaniem jest karta podarunkowa. Pracodawca może zasilić ją dowolną kwotą, nie martwiąc się przy tym o kwestie związane z logistyką i dystrybucją tego typu bonusu do wynagrodzenia. Podwładni z kolei mają szansę wykorzystać przyznane im środki wedle własnego uznania. Przy pomocy przedpłaconej karty podarunkowej można płacić w wielu różnorodnych punktach handlowych – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Za jej pośrednictwem pracownicy mogą więc dokonywać zakupów według własnych preferencji oraz w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu czują, że pracodawca wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, co z kolei pozytywnie wpływa na poziom ich zaangażowania i motywacji.

Zapewnienie możliwości rozwoju i wyznaczanie ambitnych zadań

Chcąc utrzymać odpowiednie zaangażowanie pracowników, należy pozwolić im się rozwijać. Nikt nie lubi stać w miejscu, a możliwość podejmowania nowych wyzwań stanowi doskonały motywator do dalszych starań na rzecz przedsiębiorstwa. Istotne jest więc, aby przełożeni wyznaczali podwładnym coraz ambitniejsze cele i zadania. Oczywiście stopień ich skomplikowania powinien odpowiadać kompetencjom danej osoby. Warto przy tym pamiętać, że jeśli pracownik odczuwa, że jego praca jest naprawdę ważna, o wiele chętniej będzie angażował się w jej wykonywanie.

Utrzymywanie zaangażowania poprzez możliwość ciągłego rozwoju znajduje też odzwierciedlenie w dostępie do przydatnych kursów i szkoleń. Pracodawca powinien dać szansę podwładnym na zdobywanie nowych umiejętności, a także poszerzanie wiedzy. W ten sposób może zyskać nie tylko zmotywowanych i w odpowiednim stopniu zaangażowanych pracowników, lecz także wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów.

Inspirowanie i wspieranie podwładnych

Jeżeli pracownicy mają pozostać odpowiednio zaangażowani, muszą czuć, że pracodawca wspiera ich w codziennej pracy i potrafi zainspirować ich do działania. Kluczowe jest więc wyznaczenie odpowiednich liderów, którzy odznaczają się nie tylko dużymi kompetencjami, lecz także pasją, empatią i proaktywną postawą. Osoba zarządzająca zespołem powinna więc wykazywać zainteresowanie potrzebami i aspiracjami poszczególnych podwładnych oraz pokazywać im swoim codziennym zaangażowaniem, w jaki sposób dążyć do osiągnięcia sukcesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here