Lokaty w czasach kryzysu

Zdarza się, że sytuacja danego banku napawa nas niepokojem. Większość osób decyduje się wówczas na zamknięcie konta. Inną przyczyną podejmowania gotówki i zamykania rachunków jest niestabilna sytuacja ekonomiczna lub zagrożenie kryzysem gospodarczym.

Czy zlikwidować lokatę w czasie kryzysu i czy możemy liczyć na odzyskanie całej sumy?

Kiedy martwimy się o nasze lokaty w czasach kryzysu, zanim podejmiemy decyzję o wycofaniu gotówki, powinniśmy prześledzić pozycję banku. Jeżeli bank prosperuje stabilnie i nie zanosi się na zamykanie oddziałów, możemy poczekać. Zbyt pochopne działanie pozbawi nas zysku i nie zarobimy nawet złotówki. Odpowiedź na pytanie, czy zlikwidować lokatę w czasie kryzysu może być zdeterminowana złą sytuacją banku, który w przededniu krachu jest zmuszony zamykać oddziały. Wówczas powinniśmy wycofać lokatę. Kiedy bank ma kłopoty z oddaniem pieniędzy z kont, czy lokat, wówczas możemy odzyskać gotówkę z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Możemy stracić

Niestety, zarówno lokaty w czasach kryzysu, jak i indywidualne konta oszczędnościowe upadającego banku nie przyniosą nam zarobku, dodatkowo możemy stracić. Bankowy Fundusz wypłaca około 90% sumy, jaką mieliśmy na koncie.
Kwestia tego, czy zlikwidować lokatę w czasie kryzysu jest skomplikowana. Istnieje realne zagrożenie, że klienci masowo podejmując gotówkę, narażą bank na prawdziwe bankructwo. Mając różne lokaty w czasach kryzysu, powinniśmy zachować daleko posuniętą ostrożność. Co prawda ciężko jest zachować zimną krew, gdy chodzi o nasze własne pieniądze, ale zdrowe podejście i nie uleganie emocjom, mogą uratować nasz dorobek życia czy oszczędności.

szkola-ryzyka.pl

Redakcja IwK