PPK – o czym pracodawca musi poinformować pracownika?

0
131

Jednym z najważniejszych obowiązków, które ustawodawca nakłada na pracodawcę podczas wdrażania i obsługi PPK, jest obowiązek informacyjny. Sprawdź, o czym i w jakich sytuacjach musisz bezwzględnie poinformować swoich pracowników.

Wdrożenie i bieżąca obsługa PPK dla pracodawcy to szereg nowych obowiązków, w tym obowiązek informacyjny. Aby cały proces przebiegł sprawnie, musisz wiedzieć, o czym i w jakich terminach musisz poinformować swoich pracowników – uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Informacja o możliwości przystąpienia do PPK

W ustawie zapisane jest, że automatycznie do PPK zapisywane są osoby między 18. a 54. rokiem życia. Starsi pracownicy w wieku 55–70 lat przystępują, deklarując uczestnictwo. Jednak obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie tych drugich o możliwości dołączenia do programu.

Informacja o zmianie instytucji zarządzającej PPK

Decyzja o wyborze instytucji finansowej musi nastąpić w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Nie jest to jednak wybór na zawsze. Jako pracodawca masz prawo do wypowiedzenia umowy oraz podpisania nowej umowy o zarządzanie PPK z innym podmiotem. Masz też obowiązek poinformować pracowników o tym fakcie i prawo zawrzeć w ich imieniu nową umowę. Wówczas pracownicy otrzymują informację o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o wypłaty transferowe środków już zgromadzonych na poprzednim rachunku i wpłaty tych środków na rachunek PPK prowadzony przez nową instytucję finansową.

Obniżenie wpłaty lub wpłata dodatkowa

Masz też obowiązek poinformować swojego pracownika o możliwości dokonania wpłaty dodatkowej lub możliwości obniżenia wpłaty podstawowej.

Obowiązek złożenia wniosku o wypłatę

Nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w poprzednich zakładach pracy. Wówczas musisz poinformować pracownika o zawarciu nowej umowy i złożyć w jego imieniu wniosek o wypłaty transferowe z poprzednich rachunków PPK, prowadzonych przez inne instytucje finansowe.

Informacja o ponownym dokonaniu wpłat

Rezygnacja z przystapienia złożona przez pracownika w wieku 18–54 lata nie oznacza, że nie zostanie on ponownie włączony do programu. Raz na cztery lata wszyscy pracownicy w tym wieku zostają ponownie, automatycznie włączeni do systemu. Wówczas masz obowiązek poinformować pracownika o ponownym dokonaniu wpłat.

Obowiązek informacyjny wobec instytucji finansowej, zarządzającej PPK

Jako pracodawca musisz również dostarczać informacje do instytucji finansowej, z którą podpisałeś umowę o zarządzaniu i prowadzeniu PPK, w przypadku złożenia rezygnacji przez pracownika lub po jego ponownym włączeniu do programu po kolejnych czterech latach.

PPK dla firm to dużo nowych obowiązków zarówno dla samego pracodawcy, jak i jego pracowników, szczególnie w dziale kadr. Łatwiej jest, gdy instytucja finansowa, z którą podpiszesz umowę na prowadzenie PPK, zapewni Ci fachową pomoc, co oferuje np. Nationale-Nederlanden. Nie tylko na etapie wdrożenia, ale również podczas bieżącego prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here