Prawo jazdy kategorii C – czy warto?

0
672
Prawo jazdy kategorii C - czy warto?

Prawo jazdy, czyli uprawnienia do kierowania pojazdami, jest jednym z podstawowych uprawnień, jakie powinien posiadać współczesny człowiek. Bez prawa jazdy nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowanie aktywnego człowieka w teraźniejszych czasach. Gdzie wszechogarniający pośpiech i szalone tempo wyznaczają standardy codziennego funkcjonowania. Bez możliwości poruszania się samochodem ani rusz. Bardzo popularne ostatnio stało się zwłaszcza prawo jazdy kategorii C.

Nie tylko kategoria B

Nie tylko kategoria BNajpopularniejszym rodzajem prawa jazdy jest oczywiście kategoria B, czyli uprawnienie do kierowania pojazdami osobowymi o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, a także ciągnikami rolniczymi, pojazdami wolnobieżnymi, czy tez motocyklami. Taka kategoria w zupełności wystarcza do codziennego funkcjonowania w domu i w pracy.

Polskie prawa przewiduje jednakże o wiele więcej rodzajów uprawnień do kierowania pojazdami. Jednym z nich jest kategoria C, która można z całą stanowczością uznać za drugą w kolejności kategorie biorąc pod ilość wszystkich wydanych na terenie kraju uprawnień.

Do czego uprawnia kategoria C?

O ile więc zakres uprawnień, wynikających z posiadania kategorii B prawa jazdy jest stosunkowo szeroka, o tyle kategoria C przesuwa ta granicę jeszcze dalej. Dysponujący uprawnieniami oznaczonymi ta literą można miedzy innymi kierować:
– samochodem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bez uwzględniania autobusów,
– ciągnikiem rolniczym,
– zespołem pojazdów o masie powyżej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką,
– pojazdami, do kierowania którymi uprawnia kategoria AM, a więc motorowerami i lekkimi czterokołowcami.

Choć powyższa lista nie jest jakoś szalenie długa, to umożliwienie poruszania się pojazdami samochodowymi o masie powyżej 3,5 t daje tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz pojazdów, którymi posiadacz prawa jazdy powyższej kategorii może kierować.

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii C?

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii C?Możliwość uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kat. C wymaga rzecz jasna uczestnictwa w kursie i zdania egzaminu państwowego. Aby było to możliwe konieczne jest jednakże spełnienie określonych warunków. Po pierwsze trzeba mięć bowiem ukończone 21 lat. Jedynie żołnierze są w tym względzie uprzywilejowani, bowiem w ich przypadku ta granica rozpoczyna się w wieku 18 lat. Po drugie należy odznaczać się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, czego dowodem jest odpowiednie zaświadczenie lekarskie, potwierdzające taki fakt. Po trzecie z kolei, trzeba być posiadaczem prawa jazdy kat. B. Jeśli dana osoba spełnia wszystkie te warunki to może rozpocząć ubieganie się o prawo jazdy kat. C.

Pierwszym krokiem jest utworzenie profilu kandydata na kierowcę kat. C. W tym celu należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Starostwa Powiatowego, zabierając ze sobą dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych powyżej wymagań. Po złożeniu wniosku, starostwo przeprowadzi weryfikację podanych danych, a po ich potwierdzeniu utworzy profil kandydata. Po spełnieniu tych formalności można już zapisać się na kurs prawa jazdy kat. c.

W szkole jazdy, do której udaje się dana osoba, należy podać swój numer PESEL oraz numer profilu kandydata na kierowcę. Na tej podstawie ośrodek dokona zapisu na kurs. Czas trwania kursu jest uregulowany ustawowo, i nie może być krótszy niż 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych, czyli jazd. Instruktor, prowadzący szkolenie, może jednakże wskazać, iż kurs powinien potrwać dłużej. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, którego pozytywny wynik uprawnia kursanta do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu i zapisania się na egzamin państwowy.

Ostateczna weryfikacja, czyli egzamin

Egzamin na prawo jazdy kat. C zasadniczo jest tożsamy z kat. b. Składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Części zdawane są niezależnie od siebie, jednakże warunkiem dopuszczenia do części praktycznej jest zdanie części teoretycznej. W części teoretycznej egzamin obejmuje odpowiadanie na pytania wylosowane z bazy pytań.

Z kolei część praktyczna obejmuje przygotowanie pojazdu do jazdy, wykonanie zadań na placu manewrowym, a następnie zadania praktyczne w ruchu miejskim, które trwają co najmniej 45 minut. Po pozytywnym zaliczeniu również i tej części Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w którym odbywał się egzamin, przekazuje informacje o jego pozytywnym wyniku do profilu kandydata na kierowcę.

Na tej podstawie Starostwo Powiatowe przekaże dyspozycję wyprodukowania dokumentu prawa jazdy do wytwórni papierów wartościowych. O możliwości odebrania dokumentu świeżo upieczony kierowca zostanie poinformowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here