Ulga dla młodych 2021 – co trzeba o niej wiedzieć?

Ulga dla młodych jest jednym z najnowszych rozwiązań podatkowych, dzięki któremu osoby poniżej 26 roku życia mogą odprowadzać niższe podatki. Jest to rozwiązanie, które sprawia, że na ich konta trafia więcej pieniędzy i tym samym jest to rodzaj dodatkowej motywacji do pracy. Tym bardziej że młode osoby najczęściej nie pracują na pełen etat, więc ich zarobki to dodatkowy zastrzyk gotówki do domowego budżetu, a nie główne źródło utrzymania. Co to więc jest ulga dla młodych 2021? Kogo obowiązuje? Kiedy nie można z niej skorzystać?

Zwolnienie z podatku, czyli ulga dla młodych 2021

Podatek do 26 roku życia jest zerowy. Oznacza to, że osoby, które mają mniej niż 26 lat, nie zapłacą ani złotówki podatki dochodowego PIT od osób fizycznych. To z kolei wiąże się z tym, że sporo pieniędzy zostaje im w kieszeni i równocześnie jest dużym ułatwieniem dla osób, które z racji młodego wieku nie potrafią samodzielnie uzupełnić rocznego PIT. Złożenie zerowego PITa jest dość proste i poradzi sobie z tym właściwie każdy.

ulga dla młodych 2021

Podatek do 26 roku życia – jakie są limity przychodów?

Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest tak, że każdy młody człowiek jest zwolniony z płacenia podatku. Ulga obejmuje tylko te osoby, które w ciągu roku podatkowego zarobią mniej niż 85 528 zł. Można też przyjąć, że limit zarobków to 7127 zł brutto miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wartość uśredniona, bo w tym wypadku obowiązuje limit roczny. Załóżmy, że dana osoba w jednym miesiącu zarobi 14 000 zł, a w kolejnym nie zarobi ani złotówki. Taka osoba wciąż spełnia wymogi, by skorzystać z ulgi dla młodych. Warto więc pamiętać, że uzyskanie ulgi jest korzystne i łatwe.

Dowiedz się więcej o podatkach i PIT-37!

Więcej osób skorzysta z ulgi dla młodych 2021

Wprawdzie ulga dla młodych obowiązuje już od kilku lat, to dopiero od tego roku pojawiły się w niej pewne zmiany. Zgodnie z nimi więcej osób będzie uprawnionych do skorzystania z ulgi i zaoszczędzenia pieniędzy. Wcześniej ulga obejmowała wyłącznie przychody z pracy. Dokładniej:

  • ze stosunku pracy
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • stosunku służbowego
  • stosunku pracy nakładczej
  • umowy zlecenie

Teraz ma to się zmienić. Ulga dla młodych 2021 obejmuje także przychody z tytułu odbycia praktyk absolwenckich oraz stażu uczniowskiego. Dzięki temu uczniowie szkół zawodowych także zostaną nią objęci i nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to pewnego rodzaju ukłon w stronę tych najmłodszych osób pracujących. Warto też wiedzieć, że dzięki tej zmianie z ulgi skorzysta około 2 milionów osób.

podatek do 26 roku życia

Czy potrzebny jest wniosek?

Od 2020 r. osoby do 26 roku życia nie muszą składać oświadczeń o tym, że w ich przypadku ma zastosowanie ulga dla młodych. Pracodawcy powinni automatycznie przyjmować, że młodzi pracownicy korzystają z ulgi i wypłacać im odpowiednio wysokie wypłaty aż do osiągnięcia umieszczonego w ustawie limitu przychodów, czyli 85 528 zł. Może jednak zdarzyć się, że pracownik złoży oświadczenie o pobieraniu zaliczek. W takiej sytuacji pracodawca pobiera je na ogólnie przyjętych zasadach. To dobre rozwiązanie w przypadku osób, które wiedzą, że zarobią w ciągu roku więcej niż wskazany limit, więc by uniknąć konieczności zapłacenia wysokiego podatku na koniec roku rozliczeniowego, mogą one po prostu zdecydować o pobieraniu zaliczek na jego poczet na bieżąco. Dzięki temu nie ma problemu z wniesieniem jednorazowo dużej kwoty.

Sprawdź informacje na temat zwrot podatku 2021!

Jakie przychody nie są objęte ulgą dla młodych?

Warto też pamiętać, że ulga dotyczy wynagrodzeń. Jest więc całkiem dużo świadczeń, które nie są nią objęte. Warto o tym pamiętać, by nie mieć przykrej niespodzianki przy rozliczeniu rocznym.

Ulgą nie są objęte:

  • Zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych
  • Kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia lub za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę
  • Niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 roku życia (gdy są pozasądowe lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie)
  • część stypendiów

Stąd też w przypadku pobierania tego typu świadczeń należy zachować szczególną ostrożność, by prawidłowo się rozliczyć z ich otrzymywania. Tylko tak można uniknąć późniejszych kłopotów.

Redakcja IwK