Jak przebiega outsourcing kadr?

Administracja kadr, czyli zarządzanie personelem i polityką płacową, to ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie spore wyzwanie. W związku z tym wszystkie obowiązki z tego obszaru powinna wykonywać kompetentna i wykwalifikowana osoba. Niektórzy przedsiębiorcy zatrudniają w tym celu zespół specjalistów ds. kadr i płac, tworząc dla nich zaplecze logistyczne w strukturach swojej firmy, jednak nie jest najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie. Inni decydują się na outsourcing, zlecając obsługę kadrowo-płacową niezależnemu biurowi rachunkowemu – taka strategia jest znacznie bardziej opłacalna

Jak wygląda outsourcing kadr?

Outsourcing kadr może obejmować pełen zakres obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową lub wybraną ich częścią  – wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym, warto przeprowadzić szczegółową analizę, która pozwoli dostosować warunki umowy outsourcingu do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego indywidualnych wymogów. Po ustaleniu szczegółów i podpisaniu umowy, biuro rachunkowe przejmuje oddelegowane mu zadania i od tej pory sprawuje stałą pieczę nad obsługą kadrowo-płacowej, nie zapominając przy tym o regularnym sporządzaniu i przesyłaniu raportów z prowadzonych prac. Dzięki temu przedsiębiorca może cały czas kontrolować jak przebiega  proces outsourcingowania usług kadrowo-płacowych

Czy warto zdecydować się na outsourcing kadr?

Przekazanie administracji kadrowej w ręce profesjonalnego biura rachunkowego jak BPION to spore odciążenie dla firmy – przede wszystkim finansowe. Ograniczenie liczby etatów i wydatków związanych z utrzymywaniem niezbędnej infrastruktury, jakiej wymagałaby wewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa, w znaczący sposób obniża koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Outsourcing kadr to korzystne rozwiązanie również z innego względu. Dzięki niemu przedsiębiorca może przenieść odpowiedzialność za sprawne zarządzanie personelem i polityką płacową w swojej firmie na ekspertów w tym fachu, zdejmując ją tym samym ze swoich barków. To daje mu większy komfort psychiczny, stawia go w lepszej sytuacji prawnej i co najważniejsze – pozwala mu na pełną koncentrację na core business.

Redakcja IwK