Czy warto czekać na przedawnienie długu?

Po ilu latach przedawnia się dług? Czy czekanie na przedawnienie długu rzeczywiście się opłaca? Dlaczego warto spłacać długi najszybciej, jak to tylko możliwe? Czy po przedawnieniu znikają negatywne wpisy w rejestrach dłużników? Poznaj najważniejsze informacje o konsekwencjach posiadania przeterminowanego długu.

Czym tak naprawdę jest przedawniony dług

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dług przedawniony, to dług anulowany. Niekoniecznie. Informacje na temat przeterminowanego długu nadal są widoczne m.in. w rejestrach dłużników. Może mieć to swoje konsekwencje w momencie, gdy będziemy ubiegać się np. o kredyt w banku.

Instytucja przedawnienia służy m.in. motywowaniu wierzycieli do szybszego odzyskiwania zaległych środków. Dzieje się niekiedy tak, że pożyczkodawca przez dłuższy czas nie upomina się o zwrot należności. Jeśli będzie zwlekał zbyt długo, dług przedawni się. Wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczeń na drodze przymusu państwowego. Natomiast zobowiązanie nadal istnieje. Zadłużony może wprawdzie uniknąć odpowiedzialności, jednak przedawniony dług może dać o sobie znać w niedalekiej przyszłości.

Po ilu latach przedawnia się dług

Na pytanie, po ilu latach przedawnia się dług, nie ma jednej odpowiedzi. Okres przedawnienia różni się w zależności od rodzaju zobowiązania. W przypadku długów bankowych przedawnienie nastąpi po upływie 3 lat. Chodzi tutaj głównie o długi z tytułu udzielonych pożyczek bądź kredytów. Z kolei debet na koncie bankowym przedawni się po upływie zaledwie dwóch lat.

W przypadku roszczeń telekomunikacyjnych, przedawnienie długów z tytułu np. niezapłaconego rachunku za Internet czy telefon następuje po 3 latach od terminu płatności. Po takim samym okresie przedawni się również zadłużenie czynszowe czy choćby niezapłacony podatek od nieruchomości. Jeśli pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia, wówczas ten dług również przedawni się po upływie 3 lat.

Długi alimentacyjne z zasady przedawniają się po 3 latach. Dzieje się tak zarówno w przypadku długów wobec małżonka, jak i dziecka. Przedawnienie liczy się od momentu terminu płatności każdej raty. Należy przy tym pamiętać, że dziecko może ubiegać się o zaległe alimenty dopiero po wejściu w okres pełnoletni. Oznacza to, że może wystosować roszczenie o zapłatę zaległych alimentów nawet z pierwszych lat swojego życia.

A co z długami spadkowymi? Scheda to bardzo złożone zagadnienie. W większości przypadków przedawnienie odziedziczonego długu nastąpi po 6 latach. Wprawdzie spadkowe długi bankowe mogą przedawnić się już po 3 latach, jeśli jednak sprawa trafi do sądu, a roszczenie zyska potwierdzenie w formie wyroku, wówczas termin przedawnienia wydłuży się o kolejne 6 lat. Warto pamiętać, że spadkobiercy mają pół roku na podjęcie decyzji, czy przyjmują spadek z całym dobrodziejstwem inwentarza, czy też nie.

Czy przedawniony dług widnieje w rejestrze dłużników

Przedawnienie długu nie jest równoznaczne z wykreśleniem wpisu z rejestru dłużników. Celem funkcjonowania tego typu baz danych jest gromadzenie informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach finansowych. Pamiętajmy, że przedawniony dług nadal takim pozostaje i nie ma podstaw do usunięcia negatywnego wpisu z listy dłużników.

Dług się przedawnił. Jakie mogą być konsekwencje?

Jeśli nie spłaciliśmy długu, a ten uległ przedawnieniu, nadal możemy figurować w rejestrze dłużników. Oznacza to, że negatywna wzmianka na temat naszej wiarygodności finansowej nadal będzie widoczna dla banków czy potencjalnych kontrahentów. Może to wiązać się z problemami w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, a ponadto utrudnić otrzymanie pożyczki czy dokonanie zakupów ratalnych

Wniosek nasuwa się więc sam. Nie warto czekać na przedawnienie długu. Chociaż wierzyciel może po przedawnieniu odstąpić od dochodzenia roszczenia, jednak wpis na temat naszego zadłużenia wciąż może figurować w którymś rejestrze dłużników. Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim pamiętać o tym, że nawet przedawnione długi można spłacić. A jeśli wartość zadłużenia przekracza nasze możliwości finansowe, warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców.

Materiał zewnętrzny

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.