Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Europejski Fundusz Społeczny

Poradnik Data publikacji - 25 stycznia 2019 Autor - Redakcja IwK


Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej czerpie z niej wiele korzyści. Jako kraj członkowski Unia Europejska oferuje nam nieograniczone możliwości poprzez swoje fundusze. Jednym z pięciu funduszy Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Unia Europejska stworzyła pięć funduszy w latach 2014-2020, które wspierają kraje członkowskie gospodarczo. Docelowa jest strategia Europa 2020. Do tych funduszy zaliczamy więc: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Dziś zajmiemy się tematem Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym jest Europejski Fundusz Społeczny? Jak działa? Jakie są jego filary? Zapraszam do zapoznania się z poniższymi artykułem. Naprawdę warto.

Europejski Fundusz Społeczny – co warto o nim wiedzieć?

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym, istotnym funduszem Unii Europejskiej. Działa on na rzecz zatrudnienia oraz szeroko promuje spójność gospodarcza i społeczną. Ma on znaczenie, co widoczne jest choćby w wydatkach, które wynoszą około 10 całego budżetu Unii Europejskiej. EFS jest zaliczany do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, co znaczy, że zwiększone wydatki przeznaczane są na regiony, które są w mniejszym stopniu rozwinięte w porównaniu do innych. Fundusz ten w głównej mierze przeznacza swoje środki finansowe na tworzenie lepszych i nowych miejsc pracy dla pracowników.

Dla kogo są projekty EFS?

Działania tego funduszu zawsze skierowane są w pierwszej kolejności dla społeczeństwa. Występują tu dwa rodzaje odbiorców: projektodawcy oraz uczestnicy tych projektów. Tymi odbiorcami mogą być: organizacje pozarządowe, uczelnie, organizacje pracowników i pracodawców, administracja rządowa i samorządowa, wszystkie instytucje związane z edukacją i służbą zdrowia. To właśnie ci odbiorcy biorą udział i realizują projekty Europejskiego Funduszu Zdrowia. Drugą grupą są uczestnicy projektów. W dużej mierze są to osoby prywatne, ale i w mniejszym stopniu trafiają się firmy i organizacje. W projekcie Europa 2020 duży nacisk kładzie się więc na osoby bezrobotne i nie pracujące do 29 roku życia. Tym sposobem EFS chce przywrócić ich do pracy i zmniejszyć wykluczenie społeczne. Do uczestników należy również zaliczyć kobiety, osoby starsze szukające zatrudnienia, przedsiębiorcy i ich pracownicy.

Cele Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele Europejskiego Funduszu SpołecznegoDzięki temu Funduszowi największe szanse na polepszenie swojego statutu pracy będą miały osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. W dużej mierze ma to na celu zlikwidowanie bezrobocia, szczególnie np. na obszarach wiejskich. Fundusz Europejski chce stworzyć w ten sposób pomoc dla osób, które potrzebują nowe, dodatkowe umiejętności by sprawniej działały na rynku zawodowym. Co wiąże się z lepszymi zarobkami. Celem funduszu ponadto jest również lepszy dostęp do usług publicznych. Kolejnym, istotnym wsparciem tegoż funduszu jest pomoc dla młodych osób, które są wspierane w rozwoju umiejętności i nowych doświadczeń, by ci znaleźli pracę na rynku pracy. To wszystko dzięki szkoleniom czy warsztatom, które mają na celu nauczyć nowych umiejętności. To wszystko ma doprowadzić do poprawienia warunków gospodarczych. Tak by żyło się w naszym kraju lepiej oraz by zmniejszyć bezrobocie i poprawić jakość życia wielu osób. Co wpłynie również na wzrost gospodarczy.

Podsumowując, dzięki temu projektowi kapitał ludzki w krajach mniej rozwiniętych ma na celu doprowadzenie i zrównanie społeczeństwa do krajów bardziej rozwiniętych. Jest istotnym elementem, ponieważ rynek pracy w dużej mierze wpływ ana gospodarkę państwa. Im lepiej wykształcony pracownik, tym lepiej i sprawniej wykonuje swoje obowiązki i przynosi efektywne korzyści dla firmy. Warto korzystać ze szkoleń, których środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gdyż jest to szansa na rozwój i poprawienie swojej sytuacji ekonomicznej. Warto interesować się na bieżąco tym tematem, gdyż jak wynika z powyższego posiada wiele zalet.

Redakcja IwK

Witaj w naszej redakcji, gdzie troska o rozwój osobisty, karierę zawodową, naukę i stabilność finansową spotyka się z praktycznymi poradami i inspirującymi artykułami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

smycz