Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Faktoring pełny czy niepełny? Który wybrać?

26 maja 2022 Faktoring pełny czy niepełny

Płynność finansowa odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań, a także podejmowanie nowych inwestycji, dzięki którym firma może się rozwijać. Chcąc uniknąć zatorów płatniczych, przedsiębiorcy decydują się na nawiązanie współpracy z firmami faktoringowymi. Faktoring to kompleksowa usługa, pozwalająca nie tylko na utrzymanie płynności finansowej na optymalnym poziomie, ale również zdobycie przewagi nad konkurencją. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje faktoringu – niepełny i pełny. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety. Którą usługę wybrać? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Definicja faktoringu

Faktoring to jedna z najpopularniejszych form finansowania działalności gospodarczej. Usługa ta jest źródłem wielu korzyści. Przede wszystkim zapewnia przedsiębiorcom natychmiastowy dostęp do gotówki, tuż po zakończeniu transakcji. W ten sposób unika się przestojów, które mogłyby zachwiać płynność finansową w firmie. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo może skoncentrować się na własnym rozwoju i planowaniu przyszłych inwestycji.

Faktoring polega na wykupieniu przez firmę faktoringową lub bank nieprzeterminowanych wierzytelności, powstałych w wyniku transakcji handlowych. Przedsiębiorca, zamiast czekać miesiącami na zapłatę należności, pieniądze otrzymuje natychmiast po wystawieniu faktury. Usługa faktoringu jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorstw, które udzielają kredytu kupieckiego (z odroczonym terminem płatności), gdyż stanowi zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym oraz zatorami płatniczymi. Faktoring znajduje zastosowanie w wielu branżach. Najczęściej z usługi tej korzystają firmy handlowe, transportowe, meblarskie, chemiczne, a także mięsne i opakowaniowe.

Jak działa faktoring?

Faktoring to wbrew pozorom bardzo prosty i przejrzysty model finansowania. W świadczeniu usługi biorą udział trzy osoby. Pierwszą z nich jest firma faktoringowa (faktor), czyli instytucja finansowa nabywająca określone wierzytelności. Kolejną osobą jest przedsiębiorca (faktorant), który wystawia fakturę za sprzedany towar bądź wykonane świadczenie. Ostatnim uczestnikiem jest dłużnik (kontrahent faktoranta). Jego obowiązkiem jest uregulowanie należności w wyznaczonym terminie w zamian za otrzymany towar lub usługi.

Działanie usługi faktoringowej jest dosyć proste. Po dokonaniu transakcji z kontrahentem, przedsiębiorca wystawia fakturę za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Następnie ową fakturę przekazuje firmie faktoringowej, która wypłaca ustalony procent z faktury na stronę przedsiębiorstwa (najczęściej jest to od 50% do 90% wartości faktury). W momencie uregulowania przez dłużnika zobowiązania, cała kwota trafia na konto faktora. Ten wypłaca pozostałą część środków faktorantowi. Warto dodać, iż faktoring to usługa kompleksowa. Profesjonalne firmy faktoringowe świadczą na rzecz przedsiębiorcy szereg innych usług, do których należy m.in przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy czy monitorowanie płynności finansowej.

transakcja gotówkowa

Rodzaje faktoringu

Najpopularniejszymi rodzajami faktoringu w Polsce jest niewątpliwie faktoring niepełny i pełny. Oprócz tego wyróżniamy także faktoring jawny i tajny, faktoring krajowy, faktoring globalny, eksportowy, importowy, a także faktoring odwrócony.

Faktoring niepełny

Niepełny faktoring, czyli z regresem, to usługa, która polega na wykupie przez firmę faktoringową tylko i wyłącznie wierzytelności – bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Oznacza to, że cała odpowiedzialność, związana z wiarygodnością partnera biznesowego spoczywa na faktorancie. W przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić tzw. zaliczkę, wypłaconą przez faktora. Okres regresu wynosi od 14 do 60 dni (w zależności od firmy faktoringowej). Mimo, iż w faktoringu niepełnym faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności płatnika, to wspiera faktoranta w dochodzeniu należności. Profesjonalne firmy faktoringowe pomagają także w weryfikowaniu potencjalnych klientów, co niewątpliwie ułatwia podejmowanie dobrych decyzji biznesowych.

Faktoring pełny

Faktoring pełny https://www.coface.pl/Nasza-oferta/Faktoring/Faktoring-pelny, zwany również faktoringiem bez regresu to popularna usługa finansowa, w której faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika. Nawet jeśli zdarzy się tak, że firma faktoringowa wypłaci zaliczkę na rzecz przedsiębiorcy i nie otrzyma terminowej zapłaty od dłużnika, faktorant nie będzie musiał zwracać pieniędzy faktorowi. Nie da się ukryć, iż taka usługa jest bardzo wygodną formą dbania o finanse. Jednocześnie należy do najdroższych usług. W momencie podpisania umowy faktoringowej faktorant otrzymuje szeroki zakres świadczeń – począwszy od weryfikacji kontrahenta, poprzez monitorowanie równowagi finansowej aż po windykację należności.

Dla kogo faktoring z regresem?

płynność finansowa

W faktoringu z regresem faktorant dokonuje cesji wierzytelności na faktora, ale ryzyko niewypłacalności dłużnika nadal spoczywa na nim. Z racji tego niepełny faktoring to najlepsza opcja dla przedsiębiorców, którzy od lat współpracują z solidnymi i wiarygodnymi partnerami biznesowymi. Dzięki znajomości kontrahentów, firmy nie są obarczone dużym ryzykiem handlowym. Faktoring z regresem to także korzystna opcja dla przedsiębiorców, którzy bardzo dobrze znają rynki zbytu. Najczęściej z usługi tej korzystają właściciele wielkich korporacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą zdecydować się na niepełny faktoring, pod warunkiem, że dokonują transakcji z pewnymi kontrahentami.

Dla kogo faktoring bez regresu?

Faktoring bez regresu jest obecnie najpopularniejszą formą finansowania biznesu. Jak zdążyliśmy się dowiedzieć, w tym przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na faktorze. Z tego względu usługa faktoringu pełnego jest odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy współpracują z dużą ilością partnerów biznesowych nie tylko w kraju, ale również za granicą. Właściciele firm decydują się na faktoring bez regresu kiedy nie posiadają rzetelnych informacji na temat sytuacji finansowej kontrahenta. Usługa faktoringu pełnego wiąże się z większymi kosztami, a także większą ilością formalności do załatwienia, jednak jest bardzo wygodna i bezpieczna – szczególnie dla przedsiębiorstw, które dopiero zaczęły funkcjonować na rynku i nie posiadają jeszcze zdolności kredytowej.

Faktoring z regresem czy bez – który wybrać?

Wybór odpowiedniej usługi faktoringu może przysporzyć wielu dylematów. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie niesie za sobą mnóstwo korzyści. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy przeanalizować płynność finansową poszczególnych partnerów biznesowych oraz ocenić ewentualne ryzyko niewypłacalności. Dla firm, które od lat współpracują z wiarygodnymi kontrahentami i znają ich sytuację finansową, faktoring z regresem będzie w pełni wystarczający. Natomiast dla przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność na rynku międzynarodowym najlepszym wyborem będzie faktoring pełny. Z usługi faktoringu bez regresu warto skorzystać jeśli mamy wątpliwości co do otrzymania terminowej zapłaty. Z kolei faktoring z regresem sprawdzi się w przypadku, gdy istnieje duża szansa na otrzymanie należnej sumy pieniędzy, nawet jeśli w wyniku różnych zdarzeń, klient spóźni się z uregulowaniem zobowiązania.

Dlaczego warto utrzymać płynność finansową w firmie?

  • Płynność finansowa jest gwarantem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  • Bezpieczeństwo finansowe umożliwia rozwój i planowanie przyszłych inwestycji.
  • Płynność finansowa umożliwia pokrywanie bieżących wydatków względem pracowników oraz kontrahentów.
  • Płynność finansowa pozwala stosować długie terminy płatności, które obecnie są standardem w wielu branżach.

Podsumowanie

Utrzymanie płynności finansowej to niewątpliwie klucz do sukcesu każdej firmy. W obecnych czasach coraz więcej przedsiębiorców udziela kredytu kupieckiego, który stanowi dla owej płynności poważne zagrożenie. Nieuregulowane zobowiązania, zatory płatnicze mogą doprowadzić nawet do bankructwa. W takiej sytuacji warto podjąć współpracę z firmą faktoringową. Usługa faktoringu polega na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności. Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu – niepełny i pełny. W tym pierwszym ryzyko niewypłacalności spoczywa na przedsiębiorcy, zaś w tym drugim, ciąży ono na firmie faktoringowej. To, na jaką usługę faktoringu się zdecydujemy w dużej mierze zależy od prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jazda po alkoholu

Redakcja IwK

Witaj w naszej redakcji, gdzie troska o rozwój osobisty, karierę zawodową, naukę i stabilność finansową spotyka się z praktycznymi poradami i inspirującymi artykułami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Kompleksowa obsługa księgowa? Zleć to firmie zewnętrznej!
podatnik VAT w innym kraju
kurs inwestowania

Jesteś zainteresowany reklamą?

kurs inwestowania