Inwestuj mądrze! Dowiedz się, jak inwestować w fundusz inwestycyjny.

Coraz więcej ludzi szuka dodatkowych sposobów na pomnażanie swoich oszczędności. Jednym z takich rozwiązań są fundusze inwestycyjne. Co to za instrument i jak działa? Jakie są zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne? Czy warto zainwestować swoje pieniądze w ten sposób? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań poznasz w naszym artykule!

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym są fundusze inwestycyjne?
 • Jakie są podstawowe zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne?
 • Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania, w której pieniądze od wielu inwestorów są gromadzone i inwestowane w różne aktywa finansowe, takie jak obligacje czy akcje spółek. Fundusz jest zarządzany przez profesjonalistów, którzy starają się dokonywać najlepszych decyzji inwestycyjnych na podstawie określonej strategii. Inwestorzy otrzymują w zamian za swoje wkłady jednostki uczestnictwa, czyli swoisty certyfikat udziału w tym funduszu. Dzięki temu, że pieniądze są inwestowane w różne aktywa, zyski i straty są rozłożone proporcjonalnie między wszystkich uczestników funduszu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce

Na polskim rynku mamy do wyboru kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Wśród nich wyróżnić można między innymi:

 • FIO (Fundusz Inwestycyjny Otwarty) – charakteryzuje się tym, że umożliwia swobodne wchodzenie i wychodzenie z funduszu w każdym momencie. Jest to rozwiązanie łatwiejsze dla początkujących inwestorów, którzy nie są jeszcze pewni swojej strategii inwestycyjnej.
 • TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) – to forma zbiorowego inwestowania, w której pieniądze inwestorów są gromadzone i inwestowane w różne aktywa. TFIs są bardziej zaawansowane i skomplikowane niż FIO, ale oferują jednocześnie większy potencjał zysku.
 • Fundusze obligacji – inwestują w papierach wartościowych emitowanych przez spółki lub państwo, czyli tzw. obligacjach. Charakteryzują się mniejszym ryzykiem, ale również niższą stopą zwrotu.
 • Fundusze akcyjne – inwestują głównie w akcje spółek notowanych na giełdzie. Są bardziej ryzykowne, ale oferują też większy potencjał zysku.

Zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma swoje plusy i minusy. Dlaczego warto zdecydować się na ten krok, a czego należy się wystrzegać?

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne:

 • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – dzięki temu, że pieniądze są inwestowane w różne aktywa, ryzyko inwestycyjne jest bardziej rozłożone.
 • profesjonalne zarządzanie – fundusz inwestycyjny jest zarządzany przez specjalistów, którzy mają większą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inwestycji niż przeciętny inwestor. Dzięki temu, można polegać na ich wiedzy i umiejętnościach.
 • dostępność dla małych inwestorów – inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dostępne dla każdego, nawet dla osób dysponujących mniejszym budżetem, ponieważ można już włożyć niewielką kwotę.

Wady inwestowania w fundusze inwestycyjne:

 • ryzyko inwestycyjne – choć ryzyko jest bardziej rozproszone dzięki dywersyfikacji portfela, to wciąż przysługuje możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków.
 • koszty – inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z kosztami, takimi jak opłaty za zarządzanie czy prowizje za przeprowadzenie transakcji.
 • brak kontroli nad inwestycjami – decyzje inwestycyjne są podejmowane przez specjalistów, co oznacza, że inwestor nie ma bezpośredniej kontroli nad swoimi inwestycjami.

Jakie są podstawowe zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Dywersyfikacja portfela

Najważniejszą zasadą inwestowania w fundusze inwestycyjne jest dywersyfikacja portfela. Oznacza to, że warto inwestować swoje pieniądze w różne fundusze i różne aktywa finansowe, takie jak obligacje czy akcje. Dzięki temu, ryzyko inwestycyjne jest bardziej rozłożone, a w przypadku strat w jednym funduszu, mamy nadzieję na zyski w innym.

Określenie horyzontu inwestycyjnego

Jak długo chcemy inwestować swoje pieniądze? To ważna kwestia, ponieważ decyduje o tym, jakie aktywa finansowe powinniśmy wybrać i jakie fundusze będą dla nas najlepsze. Inwestycja w fundusze inwestycyjne powinna być rozwiązaniem długoterminowym, biorąc pod uwagę, że są to instrumenty rynku kapitałowego. Do krótkoterminowych inwestycji lepiej nadają się instrumenty rynku pieniężnego, takie jak obligacje skarbowe czy depozyty bankowe.

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego to klucz do sukcesu w inwestowaniu. Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka czynników, takich jak: rodzaj funduszu, strategia inwestycyjna, stopa zwrotu, poziom ryzyka oraz koszty. Warto porównać kilka funduszy i wybrać ten, który najlepiej odpowiada na nasze potrzeby i oczekiwania.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jakie są oczekiwane stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych? Potencjał zysku zależy w dużej mierze od rodzaju funduszu oraz strategii inwestycyjnej. Przeciętna stopa zwrotu wynosi około 5-7% w skali roku, ale niektóre fundusze oferują o wiele wyższe zyski. Warto porównać potencjalną stop ę zwrotu z kosztami inwestycji i ryzykiem, aby dokonać właściwej decyzji inwestycyjnej. Wysokie stopy zwrotu niosą ze sobą większy poziom ryzyka, więc należy dokładnie przeanalizować fundusz i jego strategię inwestycyjną, aby uważnie podejść do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ważne jest również zwrócenie uwagi na koszty inwestycyjne, takie jak opłaty za zarządzanie, prowizje za transakcje i podatki, które mogą wpłynąć na całkowity zwrot z inwestycji.  

Redakcja IwK