Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Jak zacząć inwestowanie przez Internet? Poradnik dla początkujących

Finanse Data publikacji - 5 maja 2023 Autor - Redakcja IwK
inwestowanie w interencie

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie swoich środków pieniężnych z wykorzystaniem dostępu do Internetu. Inwestowanie online jest korzystne przede wszystkim dla początkujących inwestorów, którzy nie chcą lub nie mogą wychodzić z domu, aby dokonywać transakcji na giełdzie papierów wartościowych. W artykule przedstawimy podstawowe informacje dotyczące inwestowania online oraz poradnik dla początkujących, którzy chcą rozpocząć przygodę z giełdą.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak działa inwestowanie online?
  • Jak zacząć inwestować przez Internet?
  • Jak działa giełda papierów wartościowych?
  • Jakie są rodzaje inwestycji?

Jak działa inwestowanie online?

Inwestowanie online oznacza, że inwestor dokonuje transakcji z wykorzystaniem Internetu. Dzięki temu inwestor nie musi wychodzić z domu, aby kupować lub sprzedawać instrumenty finansowe. Dostęp do Internetu umożliwia również inwestorom korzystanie z różnego rodzaju narzędzi inwestycyjnych, takich jak rachunek inwestycyjny, serwis maklerski czy platforma transakcyjna.

Czym są rachunki inwestycyjne? Rachunek inwestycyjny to konto, na którym inwestor posiada swoje środki pieniężne, które przeznacza na inwestycje. Rachunek ten pełni również funkcję portfela inwestycyjnego, na którym są umieszczane instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy instrumenty pochodne. Natomiast serwis maklerski to narzędzie inwestycyjne online, umożliwiające inwestorom dokonywanie transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych poprzez Internet.

Przy inwestowaniu online inwestor ma również do wyboru różne platformy transakcyjne, dzięki którym może śledzić notowania oraz dokonywać swoich transakcji. Korzystanie z brokera lub serwisu maklerskiego na ogół wiąże się z wyższymi opłatami niż inwestowanie bezpośrednio na giełdzie papierów wartościowych, ale umożliwia dokonywanie transakcji online, co jest bardzo wygodne dla inwestorów.

Jak zacząć inwestować przez internet?

Aby rozpocząć proces inwestycji online, inwestor musi posiadać dostęp do Internetu oraz wolne środki na rachunku bankowym lub rachunku inwestycyjnym. Inwestor musi także wybrać odpowiedniego brokera lub serwis maklerski, który umożliwi mu dokonywanie transakcji na giełdzie papierów wartościowych.

Podstawowym narzędziem inwestycyjnym jest rachunek inwestycyjny, który inwestor zakłada u brokera lub w banku. Aby założyć rachunek inwestycyjny, inwestor musi wypełnić ankiety oraz składać różnego rodzaju dokumenty. W zależności od platformy inwestycyjnej może okazać się, że rachunek inwestycyjny jest bezpłatny lub wiąże się z różnymi kosztami.

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, inwestor powinien dokładnie przeanalizować swoją wiedzę na temat rynku finansowego oraz zaznajomić się z posiadaniem środków kapitałowych na rachunku inwestycyjnym. Warto też pamiętać, że inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych wiąże się z ryzykiem.

Wybierając brokerów lub serwisy maklerskie, które oferują inwestowanie online, warto sprawdzić opinie innych inwestorów oraz porównać różne oferty, aby znaleźć najlepszą dla siebie.

Jak działa giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych to miejsce, gdzie inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje oraz inne instrumenty finansowe. Giełda to rynek, na którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Giełda ma ważne znaczenie dla wielu firm, które mogą pozyskiwać finansowanie poprzez emisję właśnie na giełdzie.

Inwestycja na giełdzie papierów wartościowych opiera się na zasadzie kupowania tanio i sprzedawania drogo. Warto pamiętać, że inwestowanie w akcje czy obligacje wiąże się z ryzykiem, ponieważ cena instrumentów finansowych ulega wahaniom. Z kolei inwestycje w waluty czy inwestycje alternatywne mogą stosować różnego rodzaju strategie inwestycyjne lub takie narzędzia jak np. handel kryptowalutami.

Na giełdzie papierów wartościowych najważniejsze jest wykorzystywanie odpowiednich narzędzi inwestycyjnych, takich jak rachunek maklerski czy narzędzia analizy technicznej. Inwestor powinien na bieżąco śledzić notowania oraz posiadać wiedzę na temat funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych przekazywane są przez inwestora do brokera lub serwisu maklerskiego i wykonuje się je na jego rachunku inwestycyjnym.

Jakie są rodzaje inwestycji?

Inwestowanie to proces wpłacania pieniędzy w celu osiągnięcia zysku lub zwiększenia kapitału. Inwestor może dokonywać inwestycji w różne rodzaje instrumentów finansowych, w zależności od swojego profilu inwestycyjnego oraz risk managementu. Zdecydowana większość inwestorów inwestuje w giełdę papierów wartościowych, obligacje lub fundusze inwestycyjne. Dzięki temu można zredukować ryzyko strzępienia portfela.

Warto pamiętać, że każda forma inwestycji wiąże się z ryzykiem i nie ma pewnych sposobów na osiągnięcie zysków. Jedną z podstawowych zasad inwestowania jest utrzymanie zróżnicowanego portfela inwestycyjnego oraz zachowanie umiaru w inwestowaniu. Inwestowanie online daje możliwość inwestowania w różne rodzaje instrumentów finansowych, ale także posługiwanie się różnymi narzędziami inwestycyjnymi, takimi jak akcje, obligacje lub instrumenty pochodne.

Na rynku inwestycyjnym pojawiają się także nowe formy inwestycji, takie jak inwestowanie w kryptowaluty lub inwestowanie w obligacje korporacyjne. W zależności od wybranej formy inwestycji, inwestor ponosi różne rodzaje ryzyka i może osiągać różne zyski.

Jak ocenić wartość inwestycji?

Ocena wartości inwestycji to zagadnienie bardzo ważne dla każdego inwestora. W cel u dokonania właściwej oceny, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

1. Cel inwestycji: inwestycja może mieć różne cele, jak np. osiągnięcie długoterminowych zysków, ochrona kapitału, czy generowanie stabilnych dochodów. W zależności od celu, należy ocenić inwestycję pod kątem tego, czy jest odpowiednia dla danych potrzeb.

2. Ryzyko: każda inwestycja niesie ze sobą pewien poziom ryzyka, który należy uwzględnić w ocenie jej wartości. Warto zwrócić uwagę na historię rynkową danej klasy aktywów, a także na potencjalne zagrożenia, jakie mogą wpłynąć na wartość inwestycji w przyszłości.

3. Rentowność: ocena wartości inwestycji wymaga także analizy potencjalnej rentowności. W przypadku akcji czy obligacji, wartością referencyjną może być np. stopa zwrotu z ostatniego roku. W przypadku nieruchomości, wartość może być określana np. na podstawie porównania z cenami rynkowymi innych podobnych nieruchomości.

4. Warunki rynkowe: ocena wartości inwestycji musi uwzględniać również warunki panujące na rynku. Na przykład, inwestycja w akcje ma większe szanse na wzrost wartości w momencie, gdy gospodarka rozwija się dynamicznie, a rynki akcji są w trendzie wzrostowym. Ostatecznie, ocena wartości inwestycji wymaga zwięzłego i przemyślanego podejścia oraz uwzględnienia wielu czynników, które wpływają na potencjalną zyskowność.  

Redakcja IwK

Witaj w naszej redakcji, gdzie troska o rozwój osobisty, karierę zawodową, naukę i stabilność finansową spotyka się z praktycznymi poradami i inspirującymi artykułami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

podatnik VAT w innym kraju