Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy

Bardzo dużo branż zaczęło borykać się z problemem braku pracowników. W związku z wojną na Ukrainie przybywający uchodźcy będę poszukiwali pracy. Rosnący popyt na pracowników z tego kraju spowodował, iż coraz częściej ludzie zastanawiają się, jak zatrudnić pracowników z Ukrainy.

Proces zatrudniania pracowników z Ukrainy

W obecnym czasie zatrudnienie pracowników z Ukrainy będzie wiązało się z wymogiem posiadania przez te osoby uprawnień do pobytu na terytorium naszego kraju. Ponadto pracownicy z Ukrainy muszą mieć odpowiednie dokumenty do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Obywatele tego kraju przebywają na terenie Polski na podstawie wizy oraz zezwolenia na pobyt czasowy. W celu podjęcia legalnej pracy powinny uzyskać zezwolenie na pracę. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że pozwolenie na pracę na podstawie oświadczenia to uproszczona oraz najszybsza forma zatrudnienia pracowników z Ukrainy przez polskiego pracodawcę. Warto podkreślić, że na podstawie oświadczenia w oparciu o powierzenie pracy cudzoziemcowi obywatele Ukrainy mogą podjąć pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu roku – nie ma obowiązku uzyskiwania oddzielnego pozwolenia na wykonywanie pracy. Zobacz więcej na https://pragmago.pl/porada/krok-po-kroku-jak-zatrudnic-pracownika-z-ukrainy/.

Proces zatrudnienia Ukraińca

Jeżeli celem jest zatrudnienie obywatela Ukrainy, to najpierw musimy zacząć od wypełnienia oświadczenia, a także uiszczenia stosownej opłaty. Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie go w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy pamiętać, że oryginał oświadczenia trzeba przekazać pracownikowi. Będzie on stanowił podstawę do wykonywania przez Ukraińca pracy w Polsce. Trzeba też wspomnieć o tym, że w dniu rozpoczęcia zatrudnienia Ukraińca pracodawca musi poinformować o tym fakcie urząd pracy. Warto zaznaczyć, że z roku na rok polskie przedsiębiorstwa rekrutują coraz więcej obywateli Ukrainy do pracy. Jest tak dlatego, bowiem osoby te przyjeżdżają do naszego kraju wyłącznie w celach zarobkowych. Z tego powodu zatrudnia się Ukraińców na bardzo dużą skalę.

Żeby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywatela Ukrainy, warto będzie poprosić urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Nasza oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego w urzędzie pracy. Ponadto zostanie upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Jeśli mowa o zezwoleniu na pracę dla Ukraińca, to takie zezwolenie można uzyskać u właściwego Wojewody w terminie około trzydziestu dni. W przyszłości można spodziewać się jeszcze większego napływu Ukraińców do naszego kraju. Z tego powodu bardzo popularne staną się agencje pracy.

Redakcja IwK