Czy ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej chroni poniekąd zarówno poszkodowanego, jak i ubezpieczoną firmę. Osoba trzecia, której wyrządzono szkodę (czy to osobową, czy na mieniu) ma możliwość roszczenia o zwrot poniesionych kosztów z OC tejże firmy, w związku z czym przedsiębiorca nie zostanie nimi obciążony przez roszczącego. Czy wykupienie takiej polisy jest obowiązkowe, czy może być wolną wolą firmy?

Zakres ochrony OC działalności gospodarczej

Zakres ochrony firmowych polis odpowiedzialności cywilnej różni się zależnie od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować wyłącznie szkody wyrządzone osobie trzeciej na skutek prowadzonej działalności, zarówno w przypadku roszczeń osobowych, jak i majątkowych. Polisy OC dla firm mogą jednak dotyczyć także zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz ruchomości. Istnieje także możliwość powiększenia podstawowego zakresu ochrony o wybrane przez ubezpieczonego klauzule dodatkowe, takie jak na przykład:

 • rozszerzenie zakresu terytorialnego,
 • szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu,
 • zdarzenia, w których poszkodowanymi zostają pracownicy ubezpieczonej firmy na skutek wykonywanej pracy,
 • szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem

i wiele innych. Przedsiębiorca ma możliwość dostosowania klauzuli do potrzeb własnego przedsiębiorstwa – są dobrowolne.

Podstawowy zakres ochrony nie jest obowiązkowy dla każdego typu przedsiębiorstwa, istnieją jednak konkretne zawody, na których ciąży konieczność wykupienia polisy OC. 

Obowiązkowe OC działalności gospodarczej – dla kogo?

Obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej dotyczy zawodów, w których nieprawidłowe wykonanie usługi czy przekazanie informacji wiąże się z narażeniem klienta na poniesienie dotkliwych konsekwencji. Obowiązkowe OC firmy występuje między innymi w przypadkach:

 • lekarzy, zakładów opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego,
 • adwokatów, radców prawnych, notariuszy, 
 • agentów, brokerów ubezpieczeniowych,
 • biur finansowych, księgowych,
 • agentów i zarządców nieruchomości,
 • rzeczoznawców,
 • komorników sądowych,
 • biegłych rewidentów,
 • inżynierów,
 • detektywów,
 • architektów,
 • organizatorów imprez masowych,
 • rzeczników patentowych
 • czy biur turystycznych.

Czy warto wykupić OC działalności gospodarczej w przypadku zawodów nieobjętych wymogiem?

Podjęcie decyzji o wykupieniu polisy jest oczywiście zależne od wielkości i typu prowadzonej działalności. W przypadku firm, których działania nie przynoszą wysokiego ryzyka wyrządzenia żadnej szkody osoby trzeciej, polisa może nie być przydatna. Jednak w każdej innej sytuacji OC działalności gospodarczej niesie ze sobą zalety przede wszystkim finansowe. Przedsiębiorstwo nie będzie musiało martwić się o konieczność pokrycia kosztów roszczenia poszkodowanego. Fachowe doradztwo oraz ubezpieczenia dla firm można znaleźć na https://www.tr.gorlice.pl/

Należy jednak pamiętać o tym, by dokładnie dostosować zakres ochrony i ewentualne klauzule dodatkowe w taki sposób, by w momencie wystąpienia szkody nie doszło do sytuacji, w której polisa danego przypadku nie obejmuje.

Redakcja IwK