PIT 37 – dla kogo jest przeznaczony?

Jak co roku miliony Polaków przez kilka miesięcy będą miały czas na złożenie rozliczenia podatkowego za poprzedni rok. Konieczny jest wybór odpowiedniej deklaracji podatkowej. Wśród wielu formularzy wyróżnić można PIT-37. Dla kogo przeznaczona jest ta deklaracja podatkowa? Przeczytasz o tym poniżej.

Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT-37?

Każda osoba, która musi złożyć deklarację podatkową ma do wyboru wiele deklaracji. Jedną z najczęściej składanych jest PIT 37. Formularz tej deklaracji składany jest przez osoby fizyczne, które na terytorium naszego kraju uzyskały przychody za pośrednictwem płatnika. Opodatkowane są one na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej tj. 17 proc. i 32 proc.

 Do tych przychodów zaliczamy te osiągane poprzez:

 • stosunek pracy i stosunek pokrewny;
 • renty i emerytury;
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
 • zasiłki pieniężne;
 • należności z członkostwa w spółdzielniach rolniczych;
 • stypendia;
 • umowy zlecenia;
 • umowy o dzieło;
 • sprzedaż praw majątkowych, autorskich;
 • pracy osób tymczasowo skazanych lub aresztowanych;
 • umów aktywizacyjnych;
 • przychodów osiąganych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub z Funduszu Pracy.

Co istotne, każda osoba, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, nie może skorzystać z tego formularza. Korzystają z niego osoby fizyczne, a także dzieci, które osiągnęły jakiekolwiek przychody.

Jak można rozliczyć się za pomocą PIT-37?

Ustawodawca przewiduje trzy sposoby rozliczenia się na formularzu PIT 37. To możliwość złożenia indywidualnego rozliczenia, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Oczywiście do rozliczeń trzeba spełnić określone warunki, a wybór należy zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki w formularzu deklaracji.

Ulgi i odliczenia w PIT-37

Każda osoba rozliczająca się na formularzu PIT-37 ma możliwość skorzystania z ulg i odliczeń. Są to odliczenia od dochodu:

 • ulga na Internet;
 • ulga rehabilitacyjna;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • składki w ZUS;
 • odliczenia na IKZE.

Dodatkowo podatnicy mogą skorzystać z popularnej ulgi prorodzinnej – na dzieci i odliczenia składek zdrowotnych, które są odliczane od kwoty zapłaconego podatku. Niewątpliwie największą popularnością cieszą się ulgi prorodzinne, gdyż umożliwiają rodzicom odliczenie dzieci i uzyskanie sporego zwrotu zapłaconego podatku. W końcu na każde dziecko przysługuje kwota 92,67 zł miesięcznie.

Czy zawsze trzeba składać PIT-37?

W 2019 roku Urząd Skarbowy wprowadził ulgę w wypełnianiu deklaracji podatkowych. Dla podatników przygotował wypełnione zeznania PIT-37, które dostępne są dla każdego obywatela na portalu Ministerstwa Finansów. Już od 15 lutego każdego roku podatnicy mogą zweryfikować swoje zeznanie i zatwierdzić je. Dodatkowo istnieje możliwość dodania ulg podatkowych i odliczeń, a także przekazania 1 procent swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Niestety jest to rozwiązanie przeznaczone tylko dla osób fizycznych i obejmuje PIT-37 oraz PIT-38.

Artykuł sponsorowany

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.