Prowadzenie firmy w 2021 roku – największe wyzwania

Na skutek pandemii COVID-19 właściciele firm zmagają się dziś z zupełnie innymi wyzwania-mi niż kilka lat temu. Które z nich budzą największy niepokój przedsiębiorców? Jak im podo-łać, aby tę niełatwą potyczkę zakończyć na tarczy?

Ostatnie kilkanaście miesięcy upłynęło pod znakiem pandemii COVID-19. Skutki restrykcji i obostrzeń dotknęły każdej płaszczyzny życia Polaków, znacząco wpływając także na prowadzenie biznesu. Stały się także przyczyną kolejnych wyzwań, z jakimi musieli (i muszą) się mierzyć właściciele firm. Jak wynika z raportu Cyfrowa Rewolucja na rynku leasingu. 30 trendów, które zmienią obraz MŚP w Polsce zrealizowanego na zlecenie EFL w ramach autorskiego projektu Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm, dziś przedstawiciele sektora MŚP najbardziej obawiają się restrykcji związanych z COVID-19. W perspektywie najbliższych 5 lat największą bolączką będą rekrutacja i utrzymanie pracownika (56% wskazań), podatki i regulacje (53%) oraz restrykcje związane z pandemią (42%).

Nieterminowe płatności – realny problem polskich przedsiębiorców

To jednak nie wszystko. Konsekwencje pandemii znalazły odzwierciedlenie także w pogorszeniu sytuacji finansowej polskich firm, braku płynności finansowej i co za tym idzie – opóźnieniach płatniczych względem kontrahentów i podwykonawców. Dane udostępnione przez BIG InfoMonitor wskazują, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy z problemem faktur przeterminowanych o ponad 60 dni zmagała się co trzecia firma. Cały czas przybywa także przedsiębiorstw – niesolidnych dłużników. Na koniec czerwca było ich ponad 324 tys., o prawie 4 tys. więcej niż pół roku temu. Nawiązanie i kontynuacja współpracy z nierzetelnym płatniczo klientem może znacząco zaburzyć finansową płynność, a w konsekwencji spowodować nawet bankructwo firmy.

Jak radzić sobie z wyzwaniami w prowadzeniu firmy?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć w jednoznaczny sposób. Wiele zależy tu bowiem od specyfiki działalności, budżetu, zaplecza technologicznego czy konkretnych wyzwań, z jakimi mierzy się przedsiębiorca. Z powodzeniem można uznać jednak, że istnieje kilka uniwersalnych praktyk wspierających prowadzanie biznesu w nowej rzeczywistości.

Jedną z najbardziej pożądanych jest elastyczność rozumiana jako umiejętność szybkiego dostosowania kierunku działań do zmieniających się warunków, szukanie nowych dróg rozwoju i precyzyjne odpowiadanie na aktualne potrzeby klientów. Choć taka kompetencja okazała się kluczowa w czasie pandemii, wiele wskazuje na to, że po jej zakończeniu nie będzie wcale mniej ważna. Szybkie i trafne reagowanie na zmieniające się okoliczności to ogromny zasób każdego przedsiębiorstwa, pozwalający kończyć „na tarczy” kolejne bitwy.
Nie mniej ważna od elastyczności jest otwartość na innowacje, rozwój technologiczny i digitalizację procesów. Nowoczesne technologie szturmem przekraczają progi polskich firm. Wierność tradycyjnym rozwiązaniom, które sprawdzały się w przeszłości, może realnie zaszkodzić firmie, zwiększając przepaść dzielącą ją od konkurentów.


Nie od dziś wiadomo, że zdecydowanie lepiej dmuchać na zimne niż się sparzyć. Ogromnie ważne, zwłaszcza w kontekście zabezpieczenia biznesu przed nieterminowymi płatnikami, są dobrze przemyślane działania prewencyjne. Stawiając na prewencję, zminimalizujesz ryzyko nawiązania współpracy z niewypłacalnym kontrahentem. Zmniejszysz także koszty windykacji i zmniejszysz stres towarzyszący konieczności egzekwowania zaległych płatności. Skutecznym sposobem na realizację takiego celu może być nawiązanie współpracy z kompetentnym partnerem – Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Korzystając z usług BIG-u, zyskasz dostęp do kompleksowych narzędzi, które pomogą znacząco ograniczyć ryzyko towarzyszące transakcjom gospodarczym. Pieczęć prewencyjna umieszczona na Twoich fakturach da Twoim klientom jasny sygnał, że profesjonalnie podchodzisz do zarządzania należnościami i masz sposób na opieszałych płatników. Dzięki monitoringowi kontrahentów jako pierwszy dowiesz się, że dane Twojego klienta zostały wpisane do rejestru BIG. Będziesz mógł więc szybko zareagować, zmieniając warunki współpracy lub rozwiązując umowę. Wezwania do zapłaty wysyłane nieterminowym klientom wprost z systemu Biznes BIG.pl pozwolą Ci egzekwować należności szybko i skutecznie. Jak wskazują badania przeprowadzone na zlecenie BIG InfoMonitor – Skaner MŚP wykonane w czwartym kwartale 2020 roku, w zależności od segmentu wezwania skutkują spłatą nawet w 95% przypadków.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.