Czyste powietrze w biurze

Chcesz zadbać o dobre samopoczucie pracowników i ich optymalną wydajność pracy? Zapewnij czyste powietrze w biurze. Sprawdź, jaki wpływ na jakość pracy pracowników ma poziom zanieczyszczenia powietrza. A także poznaj skuteczne metody oczyszczania powietrza w przestrzeniach biurowych.

Wpływ jakości powietrza na wydajność pracowników

Bez wątpienia czyste powietrze może wpłynąć na jakość pracy, ponieważ wpływa na samopoczucie i zdrowie pracowników. W miejscach pracy, gdzie jakość powietrza jest niska, pracownicy często doświadczają takich objawów takich jak bóle głowy, problemy z oddychaniem, osłabienie i zmęczenie, które mogą wpłynąć na ich wydajność i koncentrację.

Zanieczyszczone powietrze może również prowadzić do chorób układu oddechowego, takich jak astma i choroby płuc, co w konsekwencji  przyczynia się do częstszych absencji z powodu choroby i zmniejszenia wydajności pracy. Dlatego ważne jest, aby miejsca pracy były odpowiednio wentylowane i filtrowane, aby zapewnić pracownikom czyste powietrze do oddychania. Ponadto, badania wykazują, że czyste powietrze może poprawić wydajność umysłową i zwiększyć poziom energii i motywacji pracowników, co z kolei wpłynie na jakość ich pracy.

Typowe zanieczyszczenia powietrza w przestrzeniach biurowych

W pomieszczeniach biurowych najczęściej identyfikujemy następujące typy zanieczyszczeń powietrza:

  1. Pyłki i kurz – mogą pochodzić z zewnętrznych źródeł, takich jak otwarte okna lub drzwi, ale powstają również wewnątrz pomieszczeń biurowych, na przykład w wyniku korzystania z kserokopiarek, drukarek lub innych urządzeń biurowych.
  2. Chemikalia związków organicznych lotnych (VOC) – pochodzą z klejów, lakierów, mebli, dywanów i innych materiałów wykorzystywanych w pomieszczeniach biurowych. Obecność tego typu związków znacząco wpływa na jakość powietrza  i może prowadzić do problemów zdrowotnych pracowników.
  3. Bakterie i wirusy – mogą występować wewnątrz pomieszczeń biurowych i być przenoszone przez ludzi lub zwierzęta. Pandemia koronawirusa pokazała, jak szybko może rozprzestrzeniać się wirus i jak dotkliwe mogą być jego konsekwencje zdrowotne.
  4. Spaliny – mogą pochodzić z pobliskiej drogi lub parkingu samochodowego, zwłaszcza jeśli nasze biuro zlokalizowane jest w sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Spaliny niejednokrotnie są także wytwarzane wewnątrz budynku np. w kuchni. 
  5. Dym papierosowy – jest to poważny problem w przypadku biur, w których pracuje duża liczba pracowników palących papierosy. I nawet jeśli w budynku obowiązuje zakaz palenia, to pracownicy, którzy wracają z palarni przenoszą zanieczyszczenia.  Dym papierosowy zawiera wiele toksycznych związków chemicznych, które mogą prowadzić do chorób układu oddechowego i innych problemów zdrowotnych. 

Dlatego tak ważne jest, aby pomieszczenia biurowe były odpowiednio wentylowane, aby zminimalizować wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie pracowników. Dodatkowo, stosowanie oczyszczaczy powietrza i czyszczenie systemów wentylacyjnych może również pomóc w utrzymaniu czystego powietrza w pomieszczeniach biurowych.

Alergia wziewna a jakość pracy

Dolegliwości alergii wziewnej, takie jak kaszel, kichanie, ból głowy, zaczerwienienie spojówek, świąd i katar, mogą znacznie wpłynąć na wydajność pracy pracownika.

Przede wszystkim, częste i uciążliwe objawy alergii prowadzą do zmniejszenia koncentracji i skupienia, co przekłada się na jakość i efektywność pracy. Kichanie i kaszel mogą przerywać myśli i zakłócać komunikację z innymi pracownikami, a ból głowy i zaczerwienienie spojówek utrudniają czytanie i pracę przy monitorze komputera.

Alergicy w okresach intensywnego pylenia mają często także problemy ze snem. Mniejsza ilość snu wpływa na wydajność pracy. Jeśli pracownik ma trudności ze snem z powodu objawów alergii, może odczuwać senność i zmęczenie w ciągu dnia, co utrudnia mu wykonywanie swoich obowiązków.

W przypadku kiedy pracownik bardzo mocno odczuwa objawy alergii, często wręcz nie jest zdolny do wykonania pracy. A to oznacza absencję z powodu choroby, co może wpłynąć na wydajność pracy całego zespołu.

Dlatego ważne jest, aby pracodawcy rozumieli wpływ alergii wziewnej na wydajność pracy pracowników i podejmowali odpowiednie kroki, takie jak zapewnienie odpowiedniej wentylacji i czyszczenie systemów wentylacyjnych, aby minimalizować występowanie alergenów w miejscu pracy. 

Jak zapewnić czyste powietrze w biurze?

Poniżej prezentujemy sposoby na zapewnienie czystego powietrza w biurze:

  Regularnie wietrzyć pomieszczenia biurowe – Otwieranie okien na kilka minut co kilka godzin pozwala na wymianę powietrza i usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczenia. Niestety problem pojawia się wtedy, gdy biuro zlokalizowane jest w pobliżu ruchliwej ulicy lub zakładu przemysłowego, który emituje zanieczyszczenia. Ponadto w Polsce w okresie grzewczym często jakość powietrza jest fatalna. Dlatego niekiedy wietrzenie może przynieść więcej szkód niż pożytku. 

  Zainstalować system wentylacyjny – System wentylacyjny pozwala na ciągłą wymianę powietrza, co pomaga w utrzymaniu czystego powietrza w pomieszczeniach biurowych.

  Czyścić regularnie system wentylacyjny – Regularne czyszczenie systemów wentylacyjnych pozwala na usunięcie zanieczyszczeń z rur i kanałów wentylacyjnych.

  Stosować oczyszczacze powietrzaoczyszczacze powietrza mogą pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyłki, kurz i chemikalia, a także wirusy, bakterie i grzyby. Kluczowe dla skuteczności jego działania jest to, aby dobrać wydajność oczyszczacza do kubatury pomieszczenia, w którym będzie pracował. 

Redakcja IwK