Jak rozliczyć VAT przy sprzedaży za granicę?

Najtrudniejszym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych są obowiązki podatkowe. Należy pamiętać o wielu elementach, w tym prawidłowym rozliczeniu podatku VAT. Jak zrobić to poprawnie? Najlepiej skorzystać z opcji księgowość Amazon fba.

Obowiązkowa rejestracja na potrzeby VAT

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że sprzedaż wysyłkowa z Polski do innych państw Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem rejestracji dla potrzeb podatku VAT. Tej rejestracji należy oczywiście dokonać w kraju kontrahenta oraz spełnić wymogi, obowiązujące w tym państwie. Rejestracja nie zawsze jest obowiązkowa. Należy jej dokonać każdorazowo po przekroczeniu określonych w przepisach limitów – od 35 tysięcy do 100 tysięcy euro. Czasem jednak rejestracja w innym kraju, w szczególności w ramach skorzystania z opcji księgowość Amazon fba, może okazać się zwyczajnie korzystniejsza dla sprzedawcy. Przedsiębiorca sprzedający swoje towary na zagranicznym portalu aukcyjnym osobom fizycznym lub przedsiębiorcom niezarejestrowanym dla potrzeb VAT, będzie miał zdecydowanie mniej problemów z rozliczeniem, jeżeli zastosuje stawkę VAT i zasady, obowiązujące w państwie swoich kontrahentów.

Co rozumieć pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej?

Dla właściwego rozumienia działalności gospodarczej prowadzonej na rynkach zagranicznych, istotne jest pojęcie sprzedaży wysyłkowej. Na szczęście jej legalna definicja znajduje się w polskiej ustawie o VAT. Jako sprzedaż wysyłkową należy rozumieć dostawę towarów, które są po pierwsze wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Po drugie natomiast dostarczane podatnikowi podatku od wartości dodanej lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, albo innemu podmiotowi, który nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, czyli np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jakie obowiązki przedsiębiorców?

Przedsiębiorca, chcąc prowadzić działalność na rynkach zagranicznych musi zatem zarejestrować się na potrzeby VAT za granicą, a następnie pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w innym państwie członkowskim UE. Oczywiście nie jest możliwe wybranie jakiegokolwiek państwa członkowskiego, ale wyłącznie państwa przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. To zawiadomienie musi zostać złożone na odpowiednim formularzu – VAT-21 oraz w terminie 30 dni przed pierwszą dostawą. Dodatkowo w ciągu 30 dni od pierwszej dostawy podatnik jest zobowiązany dostarczyć naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie zagranicznego fiskusa o chęci rozliczania tam podatku. Przedsiębiorca może też z czasem spodziewać się kontroli polskiego organu skarbowego, dlatego istotne jest gromadzenie dokumentów, potwierdzających wywóz towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Profesjonalna pomoc w rozliczaniu VAT

Oczywiście samodzielne wykonywanie wspomnianych obowiązków jest trudne. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Ciekawą opcją jest księgowość Amazon fba. To usługa, która zdejmuje z przedsiębiorcy wszystkie obowiązki, związane z rozliczeniem VAT. Niesie za sobą wiele korzyści, w tym oszczędność czasu.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *