Jak usprawnić proces produkcyjny?

Każdy zakład produkcyjny funkcjonuje w oparciu o pewne procedury i zasady, które z biegiem lat były dopracowywane i uzupełniane o kolejne obszary. Dzięki temu produkcja nadal działa, a firma uzyskuje przychody – w dzisiejszych czasach to jednak za mało. Automatyzacja procesów biznesowych diametralnie zmienia oblicze firm produkcyjnych i utrzymanie pozycji na rynku wymaga korzystania z nowoczesnych systemów dla produkcji. O jakich rozwiązaniach dokładnie mowa?

Program IT do zarządzania produkcją

Dedykowane systemy do zarządzania produkcją usprawniają całość procesów produkcyjnych, a tym samym pozwalają wytwarzać szybciej, więcej i mniejszym kosztem, nie tracąc na jakości wyrobów. Systemów jest jednak wiele – ogólne typu ERP, dedykowane dla produkcji, a wśród nich kompleksowe  lub dla każdego z procesów osobno. Co wybrać i od czego zacząć?

W toku doświadczeń w pracy z klientami klaruje się pewien powtarzalny obraz – podczas analizy obecnej sytuacji i obszarów produkcji wymagających usprawnień najczęściej poruszane są poniższe tematy.

Planowanie produkcji

Bez rzetelnego harmonogramu nie można myśleć o wydajnej pracy i zyskach. Niedokładne i nieaktualne dane oraz zbyt wolne reagowanie na zmiany to poważne problemy przedsiębiorstw. Mnogość czynników wpływających na zmiany w pierwotnym planie produkcji powodują, że potrzebny jest niezawodny system, który na bieżąco uwzględnia wszystkie nieplanowane modyfikacje. System APS uwzględnia takie zmienne jak: urlopy pracowników, macierze uprawnień, kontrole maszyn czy narzędzi, czasowe przestoje, dostawy itp. Ten program IT do zarządzania produkcją gwarantuje nie tylko bieżące reagowanie na zmiany – udostępnia dane wszystkim użytkownikom i ogranicza ryzyko błędów lub opóźnień, które zwykle pojawiają się podczas użytkowania Excela czy robienia notatek.

Kontrola stanu maszyn – podejście predykcyjne

Nieprzewidziane awarie wstrzymują na długo produkcję, generując przy tym koszty naprawy, przestoju oraz potencjalne kary umowne wynikające z niedotrzymania terminu realizacji zleceń. Wykorzystując system do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS można mieć wszystko pod kontrolą. Narzędzie m.in. pilnuje i przypomina o  terminach przeglądów i napraw, a także gromadzi w jednym miejscu dokumenty gwarancyjne oraz historię serwisowania. CMMS przewidując możliwe daty wystąpienia awarii, pozwala na wykonanie niezbędnych przeglądów i prac zanim nastąpią poważniejsze uszkodzenia. Takie podejście do utrzymania ruchu i konserwacji nie tylko generuje oszczędności, ale także zwiększa bezpieczeństwo pracy i ogranicza marnotrawstwo zasobów.

Zarządzanie magazynem

Przestrzeń magazynowa zorganizowana w sposób przypadkowy, ręczne przyjmowanie towaru i inwentaryzacje, nierzetelne stany magazynowe i problem z zapasami to kolejne typowe bolączki firm produkcyjnych. Aby produkcja była stabilna a procesy płynne magazyn musi działań maksymalnie efektywnie – system do zarządzania magazynem WMS rozwiązuje wszystkie te kwestie i pozwala osiągnąć oczekiwany poziom wydajności. Baza surowców i produktów, pełne traceability, automatyczne dokumenty magazynowe, automatyzacja procesów biznesowych, a także wykorzystanie kodów kreskowych i czytników to tylko niektóre z możliwości systemu WMS.

Dokumenty w formie cyfrowej i swobodny przepływ informacji

Korzystanie z paneli meldunkowych w codziennej pracy oszczędza czas, ogranicza nieporozumienia i przyspiesza obieg informacji. Program IT do zarządzania produkcją to baza informacji, która jest łatwo dostępna – szybko, wygodnie i z dowolnego urządzenia, bez konieczności dzwonienia, dopytywania współpracowników i przełożonego.

Kontrola i rozliczanie produkcji

System MES pozwala na ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych i pozyskiwanie niezbędnych danych do zarządzania. Jego integracja z wcześniej wymienionymi systemami daje wgląd i kontrolę nad wszystkimi procesami. Dzięki MES zyskujesz plan operacyjny i plan zamówień wraz z wizualizacją postępów. To oprogramowanie zapewnia traceability produktów i usprawnia kontrolę jakości. OptiMES, na bazie wprowadzonych reguł, naliczy także wynagrodzenia akordowe i premie od efektywności.

Programy IT dla produkcji powinny uwzględniać specyfikę i sposób działania danej firmy oraz być elastyczne pod kątem modyfikacji, rozbudowy i integracji z innymi systemami. System OptiMES to kompleksowy polski program do zarządzania produkcją, który usprawnia pracę w ramach wszystkich opisanych powyżej obszarów. Przetestuj za darmo jego możliwości!

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.