Jak uzyskać podpis kwalifikowany?

Podpis certyfikatem kwalifikowanym umożliwia wykonanie wielu czynności biznesowych przez internet, bez konieczności opuszczania domu lub siedziby firmy. Posiada taką samą moc prawną jak własnoręczny i jest znacznym ułatwieniem pozwalającym na załatwienie wielu formalności online. Jak jednak można uzyskać podpis kwalifikowany, w jakim celu najczęściej jest wykorzystywany? Podpowiadamy. 

Czym jest podpis kwalifikowany?

Każdy dokument kwalifikowany podpisem elektronicznym posiada taką samą moc prawną jak ten opatrzony własnoręcznym. Pojęcie to różni się od profilu zaufanego za pomocą którego można załatwić tylko niektóre sprawy. Podpis kwalifikowany umożliwia kontakt z urzędami, podpisywanie umów na odległość, a nawet uczestniczenie w aukcjach elektronicznych czy platformach przetargowych online. Jest on poświadczony specjalnym certyfikatem, który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis. 

Jak uzyskać podpis kwalifikowany?

Wiele osób zastanawia się jak uzyskać podpis kwalifikowany. Można go zakupić u dostawców usług zaufania, czyli firm, które uzyskały od prezesa Rady Ministrów wpis do rejestru takich przedsiębiorstw. Z tego powodu, aby być posiadaczem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z takim dostawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Wówczas otrzymamy od niego ofertę i niezbędny zestaw startowy, w którym znajdują się: specjalna karta kryptograficzna, a także czytnik i oprogramowanie. Dalsze kroki mogą się różnić w zależności od wybranej firmy, jednak zawsze zostaniemy poproszeni o pokazanie dowodu osobistego lub paszportu przez weryfikatora. Po dokonaniu tych czynności zostanie utworzony certyfikat kwalifikowany, który będzie znajdował się na karcie razem z numerem PIN. 

W jakich sytuacjach przydaje się podpis kwalifikowany?

Z podpisu kwalifikowanego najczęściej korzystają osoby, które prowadzą swoją własną działalność gospodarczą, ponieważ wówczas pomaga on w szeregu czynności biznesowych. Bez wychodzenia z domu można podpisywać umowy cywilnoprawne, a także przesyłać faktury elektroniczne.

Dodatkowo narzędzie to umożliwia kontakt z urzędami i jednostkami administracji publicznej. Możliwe jest złożenie deklaracji podatkowej na platformie ZUS, czy załatwienie innych spraw, które standardowo wymagają wizyty w placówce instytucji państwowej. Podpis kwalifikowany umożliwia także udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych, a także przesyłanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia.

Redakcja IwK