Jakie są rodzaje przedsiębiorstw?

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, bo takim mianem określa się wiele firm. Istnieje wiele rodzajów, które różnią się od siebie cechami, które umożliwiają klasyfikacje danego przedsiębiorstwa. Właśnie na ich podstawie możemy określić, jakie jest dane przedsiębiorstwo i do jakiej grupy należy. Jest nam wtedy o wiele łatwiej określić nazwę danej działalności, a także inne bardzo istotne kwestie. Sprawdź, jakie są rodzaje przedsiębiorstw, cechy oraz cele.

Co to jest przedsiębiorstwo?

Na początek musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest owo przedsiębiorstwo. Przede wszystkim tym mianem określa się każdą firmę, która świadczy usługi lub trudni się sprzedażą jakichkolwiek produktów. Jest to jednak ogólna nazwa, bo rodzaje przedsiębiorstw określają przede wszystkim ich cechy. Są także inne wyznaczniki. Typy przedsiębiorstw mogą zależeć też od wielkości czy formy własności.

rodzaje przedsiębiorców

Cechy przedsiębiorstwa – jakie są?

Przede wszystkim rodzaje przedsiębiorstw możemy określić na podstawie charakteru działalności, a także wielkości, bo istotna tutaj kwestia, to ile osób zatrudnia dana firma. Bardzo ważna jest też określona forma w dokumentach świadcząca o własności. To głównie na podstawie tych kwestii możemy dokonać klasyfikacji. Tak więc wyróżnia się następujące cechy przedsiębiorstwa:

 • Osobowość prawna
 • Ekonomiczna odrębność
 • Organizacyjna odrębność
 • Organizacyjno-techniczna odrębność
 • Terytorialna odrębność

Można wyróżnić także rodzaje przedsiębiorców. Ma to wpływ na to, jakie są cechy przedsiębiorstwa czy też jego rodzaje. Wszystko się ze sobą łączy i razem klasyfikuje daną działalność. Podsumowując, wyróżniamy takie rodzaje przedsiębiorców:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi

Do ostatniego punktu odnosi się to, że taka jednostka organizacyjna ma przyznaną zdolność prawną i działalność gospodarczą. Wtedy wpisuje się w rodzaje przedsiębiorców. Jeśli chodzi jednak o same cechy przedsiębiorstwa, to są one zależne także od innych czynników. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i typy prowadzonej działalności, wyróżnia się także różne działy, na przykład dział kadr.

rodzaje przedsiębiorstw

Rodzaje przedsiębiorstw i ich cechy

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to wyróżniamy kilka rodzajów, które wytyczają cechy owych firm. Można je podzielić ze względu na dwie kwestie. W zależności od spełnianych kryteriów, różnią się cechy przedsiębiorstwa i forma działania.

Sprawdź, jak prowadzić przedsiębiorstwo ze sprzedażą wysyłkową

Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na wielkość:

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

Wyróżnia się mikroprzedsiębiorstwa, które są małymi firmami, jednak żeby nasza firma należała do mikroprzedsiębiorstwa i była określana właśnie tym mianem, to nie może zatrudnić więcej niż 10 pracowników rocznie.

Kolejne to małe przedsiębiorstwa, które nie mogą zatrudnić więcej niż 50 pracowników rocznie, bo jeśli przewyższą ten pułap, to będą już należeć do kolejnej grupy z kolei. Sprawdź, jak prowadzić kadry w małej firmie.

Kolejne to średnie i duże przedsiębiorstwa. Żeby mieścić się w pułapie średniego przedsiębiorstwa, to dana firma nie może zatrudnić więcej pracowników rocznie niż 250. Te, które zatrudniają więcej określa się mianem dużych przedsiębiorstw.

cechy przedsiębiorstwa

Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na formę własności:

 • publiczne
 • prywatne

Pierwsze z nich, czyli przedsiębiorstwa publiczne, to takie należące do Skarbu Państwa. Mogą też należeć do jednostek zarządu terytorialnego. Mowa tu o radzie miasta lub też gminy. Z kolei przedsiębiorstwa prywatne mają za właścicieli spółki cywilne, osoby fizyczne albo spółdzielnie. Jak widać wszystko zależy od cech i tylko na takiej podstawie jesteśmy w stanie określić, z jakim przedsiębiorstwem mamy do czynienia, a który rodzaj jest wykluczony na wstępie.

Cel przedsiębiorstwa

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa nie zależnie od tego, jakim mianem jest określane jest przede wszystkim zysk. Firmy tego rodzaju zajmują się przede wszystkim sprzedażą różnych produktów lub świadczeniem usług dla klientów. Każda firma tego rodzaju jest więc przedsiębiorstwem. Od tego, jaki to rodzaj przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim jego wielkość i ilość osób zatrudnianych w roku w danym miejscu.

Bardzo często zdarza się, że założone przedsiębiorstwo się rozwija na przestrzeni lat i z małego lub mikroprzedsiębiorstwa staje się średnim lub dużym. Raz założona firma nie musi pozostać więc w tym rodzaju do końca. Rozwój firmy bowiem może sprawić, że zmieni się jej rodzaj na przestrzeni lat.

Redakcja IwK