Jakie są główne propozycje nowego Polskiego Ładu dla pracujących?

Nowy Polski Ład jest bardzo rozbudowanym programem reform o charakterze społeczno-gospodarczym. Jednym z obszarów, w którym wprowadza zmiany, są kwestie związane z pracą i płacą. Warto poznać najważniejsze założenia w tym zakresie, ponieważ mają one wpływ na życie milionów Polaków.

Kwota wolna od podatku i wyższy drugi próg podatkowy

Polski Ład kompleksowo podchodzi do kwestii społeczno-gospodarczych, dlatego skupia się na reformach w różnych dziedzinach życia. Ważne zmiany kryją się pod jednym z wyznaczonych obszarów działania, który został opatrzony nazwą „Uczciwa praca godna płaca”. W jego ramach nowy Polski Ład przede wszystkim modyfikuje wysokość kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2022 roku jej poziom wyniesie 30 000 zł (wzrost z 8000 zł). Na tej zmianie ma skorzystać blisko 18 milionów Polaków.

Korzystną zmianą dla wielu polskich obywateli jest też zwiększenie stawki drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że dopiero od tego poziomu procent opodatkowania wzrośnie z 17% do 32%. Przewidywaną konsekwencją tej reformy będzie spadek liczby znajdujących się w drugim przedziale podatkowym aż o 50% (w przybliżeniu o 620 000 osób).

Ulga dla klasy średniej

Jedną z nowości wprowadzanych przez nowy Polski Ład jest ulga dla klasy średniej. Będą mogli z niej skorzystać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę oraz osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają ją na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza ona możliwość odliczenia pewnej kwoty od dochodu. Jej wysokość będzie uwarunkowana rocznymi przychodami i wyliczana według stosownego wzoru.

Co ważne, z ulgi dla klasy średniej skorzystają wyłącznie osoby o odpowiednich dochodach. Wynoszą one między 68 412 a 133 692 zł w skali roku (czyli 5701–11141 zł miesięcznie).

Pozostałe ważne zmiany

Nowy Polski Ład zakłada także wprowadzenie wielu innych reform z zakresu życia zawodowego. Ważnym planem są m.in. inwestycje, które docelowo mają pomóc w stworzeniu pół miliona nowych miejsc pracy. Oprócz tego, do ważnych założeń wynikających z nowego Polskiego Ładu należą:

  • wsparcie w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym (m.in. wdrożenie ułatwień dotyczących zatrudnienia na niepełny etat oraz zmiana definicji bezrobotnego, która ma zachęcić do podejmowania prac również w mniejszym wymiarze godzin),
  • przygotowanie przepisów, które uregulują kwestie związane z pracą zdalną,
  • wprowadzenie ulgi podatkowej dla Polaków powracających do kraju z zagranicy (ulga na powrót z emigracji ma dotyczyć osób, które nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce przez przynajmniej 3 lata; będzie ona wówczas oznaczała zwolnienie z podatków w przypadku przychodów do 85 528 zł rocznie i będzie można z niej korzystać przez cztery lata),
  • zlikwidowanie luki płacowej w wynagrodzeniach wypłacanych kobietom i mężczyznom,
  • ograniczenie zawierania umów-zleceń,
  • wprowadzenie programu mającego gwarantować godną pracę dla młodych,
  • inwestycje w rozwój rynku pracy w mniejszych miastach.

Jak widać, nowy Polski Ład proponuje szereg rozmaitych rozwiązań. Pierwsze z nich zostaną wprowadzone już 1 stycznia 2022 roku.

Artykuł partnera

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.