Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Kto powinien rozliczyć się na formularzu PIT-28?

Finanse Data publikacji - 11 października 2022 Autor - Redakcja IwK
pit

Po PIT-28 powinni sięgnąć podatnicy, którzy swoje przychody rozliczają na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym są to osoby, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. Do tej grupy zaliczyć można także wspólników spółek cywilnych lub jawnych. Formularz PIT-28 będzie także odpowiedni dla tych, którzy czerpią przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy, a także umów o podobnym charakterze.

Rozliczenia na PIT-28 za 2022

Ustawodawca przewidział formularz PIT-28 oraz PIT-28S dla określonej grupy podatników pod warunkiem dopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Dotyczyć on więc będzie przedsiębiorców, którzy złożyli zawiadomienie poprzez CEiDG-1 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego w roku podatkowym. Poza tym konieczne jest też dokonanie wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego. Podatek powinien zostać przelany na mikrorachunek podatkowy. Jeśli podatnik korzystał z ryczałtu w latach wcześniejszych oraz nie zrezygnował z tej formy opodatkowania, nie wymaga się od niego osobnego zawiadomienia.

Z PITax.pl nie pominiesz żadnych przysługujących Ci odliczeń

Kto rozlicza się na PIT-28?

[obraz_1] Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla prowadzących indywidualnie lub też w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ryczałtu. Z tego druku korzystać mogę też czerpiący przychody z najmu lub dzierżawy czy innych podobnych umów. Warto zwrócić uwagę, że Polski Ład wprowadził znaczące zmiany w terminach składania rozliczeń. Tym samym deklarację PIT-28 od 2023 należy złożyć w analogicznym czasie co PIT-37. Podatników obowiązuje więc ostatni dzień kwietnia – a w przyszłym roku 2 maja. To swoiste ujednolicenie dotyczące wielu deklaracji podatkowych.

Program PITax.pl podpowie, jakie ulgi Ci się należą

Podatnicy w 2022 roku mają możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę. Tę opcję zostawia im wspomniany już Polski Ład. Tym samym w rozliczeniu rocznym zamiast deklaracji PIT-28 składać mogą oni PIT-36. Dlatego właśnie warto dokładnie sprawdzić, który formularz będzie odpowiedni, ponieważ popełnienie błędu spowoduje utratę prawa do zmiany formy opodatkowania na skalę w 2022 roku.

Opcje dla prowadzących najem prywatny

Podatnicy, którzy z najmu prywatnego w 2022 roku rozliczają się na zasadach ryczałtu, mogą zmienić tę formę na skalę. Tym samym skorzystają z 12% opodatkowania przychodu, o ile zawiadomią o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego do 2 maja 2023. Podatnik jest również zobowiązany po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć się na druku PIT-36, a nie PIT-28 w wyżej wskazanym terminie złożyć zeznanie.

Łatwa w obsłudze aplikacja PITax.pl pomoże rozliczyć PIT bez błędów

Czy jest możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem na PIT-28?

[obraz_2] Ustawodawca określa także, że PIT-28 nie może być rozliczany wspólnie z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Wtedy ich uzyskanie nie wyłącza prawa do opodatkowania innych przychodów wspólnie z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Niezmiennie najlepiej jest całe rozliczenie przygotować online. Wówczas minimalizuje się ryzyko błędu i można też pobrać PIT-28 do druku oraz wysłać dokumenty do urzędu skarbowego przez Internet. W tym formularzu nie odlicza się składek na ZUS, różnego rodzaju ulg, ale możliwe jest przekazanie 1,5% podatku na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego.

Materiał zewnętrzny

Redakcja IwK

Witaj w naszej redakcji, gdzie troska o rozwój osobisty, karierę zawodową, naukę i stabilność finansową spotyka się z praktycznymi poradami i inspirującymi artykułami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

podatnik VAT w innym kraju