Nowy JPK_VAT – w pytaniach i odpowiedziach

Zmiana JPK_VAT w JPK_V7M lub JPK_V7K, ma ułatwić podatnikom obowiązki zeznaniowe. Zamiast kilku dokumentów – przede wszystkim deklaracji VAT-7 oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego, całe przygotowanie dokumentacji dla organów podatkowych ma być dokonywane w jednym, skondensowanym narzędziu. Rozwiązania miały wejść w życie już w kwietniu 2020 roku, aczkolwiek ze względu na epidemię ten proces ma się opóźnić. Trudności w kontakcie z urzędami skarbowymi i infoliniami – powodują zaniepokojenie podatników. Pojawia się coraz więcej pytań dotyczących nowego VAT-7. Jak złożyć deklarację w kwietniu? Kogo obejmą zmiany? Kiedy? Odpowiedź na najpopularniejsze pytania podatników poniżej.

Kiedy wejdą zmiany?

Nowy JPK_VAT miał być według zamysłu ustawodawcy wprowadzany od 1 kwietnia 2020 roku dla dużych przedsiębiorców obowiązkowo oraz od 1 lipca 2020 roku dla innych podmiotów. Według zapowiedzi Ministerstwa na oficjalnych portalach społecznościowych, wprowadzana ustawa zwana „Tarczą Antykryzysową” ma zmienić te terminy. Według zapowiedzi, system ruszy dopiero od 1 lipca 2020 roku. Należy więc spodziewać się, że najprawdopodobniej marzec lub pierwszy kwartał, podatnicy rozliczą w kwietniu, na znanych sobie deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Kogo dotyczy nowy JPK_VAT?

Nowy JPK_VAT ma zastąpić obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć VAT-8, VAT-9M, VAT-10,VAT-12, ani VAT-14.

Co z podmiotami, których nie obejmą zmiany?

Część podmiotów, na przykład składających deklarację VAT w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (deklaracja VAT-12), nie zostało wprowadzonych do nowego systemu JPK_VAT. Nie muszą oni przygotowywać nowego pliku w części ewidencyjnej. Według odpowiedzi Ministerstwa: „Podatnicy, którzy rozliczają VAT na tych deklaracjach, w tym na skróconej deklaracji VAT-12, nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją.”

Kiedy składa się zeznanie?

Deklarację JPK_VAT przygotowaną w formie elektronicznej, należy złożyć do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W wypadku jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, należy złożyć ją następny pierwszy dzień roboczy. W przypadku rozliczenia kwartalnego, podatnik będzie wypełniać za pierwsze 2 miesiące część ewidencyjną, a za 3 – całość dokumentu. JPK w części ewidencyjnej, w rozliczeniu kwartalnym należy więc przesłać jak uprzednio do 25 kwietnia (I kwartał styczeń – marzec), 25 lipca (II kwartał – kwiecień – czerwiec), 25 października (III kwartał lipiec – wrzesień) i 25 stycznia roku następnego (IV kwartał październik – grudzień).

Dlaczego rozwiązanie nowego JPK_VAT będzie korzystne dla podatników?

Według zapowiedzi ministerstwa nowa formuła JPK_VAT ma zapewnić jednolity, jeden plik, który będzie realizował łącznie dwa obowiązki – ewidencyjny i zeznaniowy. Dzięki niemu podatnik nie będzie musiał składać odrębnych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz odręcznie JPK_VAT. Jest to zakończenie trwającego stanu konieczności dublowania się informacji oraz zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych, co ma uprościć komunikację z urzędami skarbowymi. Automatyczne systemy mają umożliwić weryfikację podstawowych informacji z nowego JPK_VAT, odciążając tym samym administrację podatkową. Finalnie, zmniejszona liczba dokumentów i zeznań do weryfikacji, ma wpłynąć na możliwości obsługi podatników i skrócenie czasu tejże, przez Krajową Administrację Skarbową.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *