Odbiór oleju gastronomicznego

Odbiór oleju gastronomicznego jest bardzo istotnym aspektem zarządzania odpadami i ochroną środowiska. Zużyty olej gastronomiczny może być przetwarzany w specjalistycznych zakładach, gdzie jest oczyszczany i przerabiany na ekologiczne paliwo.

Odbiór oleju gastronomicznego

Odbiór oleju gastronomicznego, czyli odbieranie zużytego oleju z restauracji lub innych miejsc, w których używa się go do gotowania, jest ważny w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzania odpadami. Zużyty olej gastronomiczny nie nadaje się do ponownego użytku, ponieważ może zawierać resztki jedzenia i inne zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. Nie można również wylewać oleju do zlewu, czy kanalizacji.

W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami, które określa wymagania prawne dotyczące odbioru i przetwarzania zużytego oleju gastronomicznego. Zgodnie z tym rozporządzeniem, właściciele restauracji i innych miejsc, w których jest używany olej do gotowania, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Aby zapewnić odpowiednią segregację odpadów i ich późniejsze przetworzenie, ważne jest, aby zużyty olej gastronomiczny był odpowiednio zbierany i przekazywany do specjalistycznych zakładów, które są w stanie go przetworzyć. Taką firmą jest na przykład Trafin Oil. Zebrane, zużyte oleje poddane są wielostopniowemu oczyszczeniu, dzięki czemu mogą one posłużyć jako biopaliwo drugiej generacji.

Zużyty olej spożywczy – co z nim zrobić?

Firma Trafin Oil zajmuje się odbiorem zużytego oleju gastronomicznego, jego recyklingiem oraz sprzedażą świeżego produktu. Dzięki ogólnodostępnym pojemnikom na ulicach, własnym pojazdom oraz zaawansowanej logistyce, odbiór zużytego oleju możliwy jest nie tylko od restauracji i innych firm gastronomicznych, ale również od gmin, czy mieszkańców.

Jak wygląda cały proces? Na początku Trafin Oil dostarczy Ci wszystkie niezbędne dokumenty na ekologiczną utylizację oleju. W umówionym dniu, dostarczą bezpłatną beczkę na odpady, wydadzą zaświadczenie, a także otrzymasz na miejscu zapłatę za zużyty olej. Jeżeli chcesz, firma w tym samym czasie dostarczy Ci świeży olej. Termin następnych odbiorów jest ustalany indywidualnie z każdym klientem. Trafin Oil przetwarza wszystkie zebrane oleje, a po dokładnym, wielostopniowym oczyszczeniu w fabryce, następuje recykling. Rafineria wyprodukuje z oleju dodatek do biodiesla drugiej generacji albo w pełni przetworzone paliwo lotnicze.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów lub nawiązać współpracę, odwiedź stronę internetową trafinoil.pl.

Segregacja oleju

Segregacja i odpowiednia utylizacja oleju ma wiele korzyści dla środowiska i ludzi. Liczy się nawet jego mała ilość z gospodarstwa domowego. Oto kilka powodów, dla których warto segregować olej:

  1. Ochrona środowiska: Nieodpowiednie wyrzucanie oleju do kanalizacji lub do kosza na śmieci może prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz do szkód w ekosystemie. Segregacja oleju pozwala uniknąć tego typu problemów i chronić środowisko naturalne.
  2. Oszczędność surowców: Olej jest cennych surowcem, który może być wielokrotnie wykorzystywany. Segregacja oleju pozwala na jego ponowne przetworzenie i może posłużyć na przykład w produkcji ekologicznego paliwa.
  3. Oszczędność pieniędzy: Segregacja oleju pozwala na uniknięcie kosztów związanych z utylizacją odpadów, co może przynieść oszczędności dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
  4. Poprawa jakości życia: Czyste i zdrowe środowisko to warunek dobrego samopoczucia i zdrowia ludzi. Dbanie o czystość wody i powietrza to ważny element dobrej jakości życia.

Redakcja IwK