Usługi rozwojowe – kluczowe dla wsparcia przedsiębiorstwa

Specyfika rynku pracy w systemie gospodarki kapitalistycznej pozwala na przetrwanie tylko tym podmiotom, które nieustannie inwestują w wielotorową ekspansję swojej działalności. Oznacza to oferowanie nowatorskich usług klientom czy skuteczną strategię promocyjną. A także koncentrację na zasobie umiejętności, w jaki wyposażeni są pracownicy przedsiębiorstwa. Z pomocą w tym zakresie przychodzi możliwość korzystania z szerokiej gamy usług rozwojowych, których zadaniem będzie podniesienie i poszerzenie kwalifikacji pracowników w szeregu istotnych dla wykonywanej pracy dziedzin.

Usługi rozwojowe – na czym polegają?

Czym dokładnie są tego rodzaju usługi i z jakiego powodu warto zapoznać się z nimi bliżej? Określenie to obejmuje zróżnicowany zakres praktyk edukacyjnych, doradczych i wspomagających rozwój osobisty oraz zawodowy. W rezultacie których osoby z nich korzystające poszerzają zasoby dotychczasowej wiedzy, czy utrwalają już posiadane umiejętności.

Usługi rozwojowe - na czym polegają?Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych umiejętności miękkich. Terminem tym zwykło się obejmować wszelkiego rodzaju kompetencje, które pozwalają na bycie bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa. Do umiejętności miękkich zaliczamy przykładowo decentrację. Czyli zdolność do spoglądania na dany problem z punktu widzenia innych osób. Oraz empatię – umiejętność wczuwania się w sytuację dotykającą innych. Choć empatia afektywna nie stanowi umiejętności łatwej do wyuczenia, dużo bardziej praktyczna z punktu widzenia społecznego wydaje się empatia kognitywna. Jej procesy opierają się na rozumowym pojmowaniu ludzkiego cierpienia. Co jednak może prowadzić do efektywnego poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów.

Te i inne kompetencje nie stanowią wartości przypisanej ludziom ze względu na wrodzone cechy charakteru. Za pomocą odpowiednich ćwiczeń, praktyk i informacji można dowolnie je kształtować na przestrzeni życia. Co przekłada się w dużym stopniu na wzrost harmonii w społeczeństwie. Z tego względu usługi rozwoje stanowią możliwość, obok której nie warto przechodzić obojętnie.

Różnorodność usług, która promuje rozwój

Pierwsze skojarzenia, jakie pojawiają się w głowach osób, które po raz pierwszy słyszą o zagadnieniu usług rozwojowych, dotyczą na ogół wszelkiego rodzaju szkoleń, warsztatów i innych zajęć o podobnych charakterze. Nie są to bynajmniej skojarzenia chybione. Tego rodzaju działania zespołowe należą do jednych z bardziej wartościowych propozycji tego rodzaju. O ile zostaną zorganizowane i przeprowadzone przez zespół ekspertów z dużym doświadczeniem.

Przedsiębiorstwa chętnie korzystają zarówno ze szkoleń wewnętrznych, prowadzonych w siedzibie danej firmy lub w jej pobliżu. Jak i z wyjazdowych warsztatów zewnętrznych, na których pracownicy mają okazję nabyć nowe umiejętności w odmiennym od codziennego otoczeniu. Usługi rozwojowe to także działania prowadzone za pośrednictwem Internetu. Możemy zaliczyć tu choćby korzystanie z różnego typu platform e-learningowych, internetowe kursy, czy nawet pełnowymiarowe studia online, zakończone egzaminem. Ostatnia z tych opcji jest już dostępna również w naszym kraju. Choć w tym przypadku pewien procent zajęć oraz egzaminy muszą odbywać się w siedzibie uczelni. Ze względu na obowiązujące przepisy edukacyjne.

Do usług rozwojowych zaliczamy także wszelkiego typu poradnictwo, zarówno bezpośrednio dotyczące obranej drogi zawodowej, jak i pobocznych, lecz równie istotnych kwestii, mających niebagatelny wpływ na jakość wykonywanej pracy. Może to być przykładowo profesjonalny coaching, rozwój w zakresie komunikacji personalnej. Lub też działania prowadzące do skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem.

Kto może świadczyć usługi rozwojowe?

Polski rynek usług rozwojowych od niedawna zorganizowany jest głównie wokół rządowej platformy internetowej, na której umieszczona została Baza Usług Rozwojowych. Znacznie ułatwia to przedsiębiorcom wyszukanie podmiotu, którego oferta dopasowana będzie do aktualnych problemów, z jakimi boryka się firma lub do kierunku, w jakim ma ona podążać.

Kto może świadczyć usługi rozwojowe?O wpis do rządowej Bazy mogą ubiegać się wszystkie firmy lub organizacje, w zakresie działania których leży przeprowadzanie szkoleń oraz świadczenie usług rozwojowych o charakterze doradczym. Jest to więc także darmowa forma promocji oraz atrakcyjna opcja pozyskiwania klientów dla tego rodzaju przedsiębiorstw. Co więcej, przy założeniu, że podmiot zajmujący się usługami rozwojowymi spełnia wymagania, określone w przepisach regulujących funkcjonowanie bazy, może on starać się również o rządowe dofinansowanie do usług świadczonych swoim klientom.

Korzyści z usług rozwojowych dla firmy

Przedsiębiorstwo, którego zarząd zdecyduje się na promowanie usług rozwojowych oraz angażowanie pracowników w uczestnictwo w nich, może mieć realne nadzieje na utrzymanie się na wysokiej pozycji rynkowej. Nawet, jeśli dana usługa wydaje się przynosić natychmiastowe profity tylko w zakresie życia osobistego pracownika. Niejedno badanie psychologiczne udowodniło, że wyższy stopień zadowolenia i satysfakcji osoby przekłada się bezpośrednio na szerszy zakres możliwości zawodowej.

Decyzja o organizowaniu dla swoich podwładnych szerokiego zakresu usług rozwojowych zaowocuje większą produktywnością. Oraz pozwoli przeciwdziałać problemowi wypalenia zawodowego, który jest jedną z najczęstszych przyczyn, dla których ludzie porzucają dobrze płatne stanowiska pracy.

Rozwój kompetencji miękkich u pracowników każdego szczebla przyniesie także pozytywne rezultaty w postaci poprawy atmosfery w miejscu pracy. Co nie pozostaje bez znaczenia dla zysków firmy. Pracownicy, którzy mają szansę wykonywać swoje obowiązki zawodowe w duchu wzajemnego porozumienia, posługując się dojrzałymi strategiami komunikacyjnymi, mogą poświęcić im dużo więcej koncentracji, niż to ma miejsce w przypadku konfrontowania się z ciągłymi konfliktami.

Redakcja IwK