W jakich biznesach wykorzystuje się usługę cash handlingu?

Wiele biznesów wymaga profesjonalnej obsługi gotówkowej, której zadaniem jest zapewnienie finansom bezpieczeństwa. Mowa tutaj m.in. o bankach, instytucjach finansowych, sklepach czy restauracjach oraz o muzeach i galeriach sztuki, czyli o miejscach, które obracają sporymi sumami pieniędzy lub przedmiotami o wysokiej wartości. Cash handling to usługa stworzona do transportu, zabezpieczania pieniędzy oraz cennego mienia. Dowiedz się, na czym dokładnie polega cash handling, jakie elementy obejmuje i kto zwykle korzysta z tej usługi.

Czym jest cash handling?

Głównym zadaniem cash handlingu jest konwojowanie wartości pieniężnych. Czynność jednak nie polega jedynie na transporcie gotówki, ale obejmuje również jej zabezpieczanie, sortowanie, liczenie i raportowanie. Cash handling wymaga więc od usługodawcy zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zaufania oraz profesjonalizmu. W usłudze wykorzystuje się również zaawansowane zaplecze technologiczne oraz programy i systemy komputerowe dedykowane do zarządzania gotówką i raportowania.

Konwój wartości pieniężnych może składać się z trzech części – pierwsza dotyczy logistycznego procesu przetwarzania gotówki. Są to wszystkie działania związane z liczeniem, przechowywaniem i raportowaniem stanów gotówkowych. Do tych czynności używa się zaawansowanego sprzętu (np. liczarek, sorterów), niezbędny jest również system informatyczny. Ten etap nosi nazwę cash processing.

Kolejnym elementem cash handlingu jest cash in transit, którego głównym celem jest konwojowanie wartości pieniężnych, czyli ich przewożenie. Fizyczny transfer odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych, opancerzonych pojazdów spełniających wymogi ustawowe. Przeszkoleni pracownicy, którzy odpowiadają za konwój, są w stałym kontakcie z centralą oraz ze służbami porządkowymi.

Ostatnim elementem usługi cash handlingu jest serwis ATM, czyli obsługa bankomatów i wpłatomatów. Pracownicy realizujący serwis ATM uzupełniają stany w bankomatach, tak aby zapewnić ciągłość działania bezobsługowych urządzeń płatniczych. 

W jakich sytuacjach korzysta się z cash handlingu?

Konwój wartości pieniężnych dotyczy nie tylko banków, ale również podmiotów gospodarczych, które mają bezpośredni kontakt z gotówką. Wśród nich wymienić można sektor handlu i usług. Z cash handlingu korzystają muzea oraz właściciele salonów jubilerskich lub galerii sztuki, ponieważ konwojuje się również przedmioty wysokiej wartości. Dzięki temu w czasie transportu można zabezpieczyć cenne mienie i uchronić je przed kradzieżą lub zniszczeniem.

Nie wszyscy wiedzą, że również niektóre ładunki niebezpieczne wymagają konwojowania – zalicza się tutaj materiały wybuchowe klasy 1, niektóre materiały promieniotwórcze i substancje zakaźne. Przewozy ładunków niebezpiecznych muszą spełniać rygorystyczne przepisy prawne. Wśród wymogów wymienia się dokładne zabezpieczenie ładunku, uzyskanie zgody na przewóz oraz zapewnienie stałego nadzoru nad pojazdem. W niektórych przypadkach wymagana jest obecność służb porządkowych lub ochrony prywatnej.

Redakcja IwK