Wyrok zaoczny – korzystny czy niekorzystny dla pozwanego?

Wyrok zaoczny sądu może być rozpatrywany na różne sposoby. Z jednej strony umożliwia on dalszą walkę o swoje prawa w sądzie, jednak z drugiej strony uznaje obowiązek pozwanego do zapłaty długu. W sądzie cywilnym mamy różne możliwości dalszego działania po uzyskaniu wyroku zaocznego. Jednak bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania możemy sobie z tym nie poradzić. Dlatego warto poznać podstawy prawne oraz zasady postępowania w sytuacji,. gdy otrzymujemy wyrok zaoczny. Dzięki nim będziemy wiedzieć, na co się przygotować i jak działać. Szczególnie w przypadku, gdy rozpatrywany jest dług.

Kiedy sąd wydaje wyrok zaoczny?

Z wyrokiem zaocznym możemy spotkać się w różnych sytuacjach. W sprawach o charakterze cywilnym zwykle zostaje on wydany w trzech przypadkach. Wszystkie wiążą się z brakiem odzewu od pozwanego. Może więc być to brak odpowiedzi na pozew, niestawienie się na rozprawę lub brak aktywnego uczestnictwa w nim. Po dostaniu pisma o wyroku zaocznym powinniśmy natychmiast podjąć kroki prawne w kierunku rozwiązania tej sytuacji. Najlepiej zasięgnąć pomocy prawnej od specjalistów w danych sprawach, np. Eurolege. Ich specjalnością jest oddłużanie i antywindykacja.

Czy wyrok zaoczny jest dla nas korzystny?

Z jednej strony takiego orzeczenie sądu jest nietrwałe. Jednak jak się odwołać od wyroku zaocznego? Mamy możliwość odwołania się oraz sprzeciwienia się. Jest też nietrwały, co również jest pozytywnym aspektem. Co więcej, odwołanie się od decyzji sądu nie powoduje przeniesienia sprawy do wyższej instancji. Wszystko dalej toczy się w tym samym sądzie. Jednak jeśli dostaliśmy wyrok zaoczny, to wciąż jest to decyzja orzekająca o naszej winie. Co więcej, taki wyrok ma klauzulę wykonalności z urzędu. Co to oznacza dla pozwanego? Niestety, ale nawet odwołanie lub sprzeciw od wyroku zaocznego.nie zastopuje narzuconej kary. Tak więc, jeśli sprawa dotyczy np. zadłużenia, to i tak może pojawić się u nas komornik. Z pewnością nie jest to dla nas korzystne. Szczególnie wtedy, gdy przychodzi do nas pozew o zapłatę.

Co jest najważniejsze w odwołaniu od wyroku zaocznego?

Przede wszystkim musisz pilnować czasu. Na odwołanie się masz 14 dni od daty otrzymania wyroku. Pamiętaj, aby w tym czasie dostarczyć do sądu wszelkie dowody, pisma, papiery i dokumenty. Po upływie dwóch tygodni nie można już nic dosłać. Jeśli chodzi o odwołanie, to nie ponosimy żadnych kosztów. W przypadku, gdy wybieramy sprzeciw od wyroku zaocznego, musimy zapłacić połowę kosztów pozwu. Jednak w przypadku wygrania rozprawy, zostają nam one zwrócone. Jeśli chcesz, aby wykonalność wyroku została wstrzymana, to pamiętaj o dostarczeniu do odpowiedniego biura sądu wniosku o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jaka jest szansa na pozytywne rozpatrzenie odwołania?

Wszystko zależy od sądu, naszych dowodów oraz przygotowania pisma. Dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze wszystko przygotować i znać wszelkie prawne przepisy. Powinniśmy więc skorzystać z pomocy specjalistów, którzy wiedzą, jak najlepiej poprowadzić sprawę. Wtedy mamy największe szanse na powodzenie naszej sprawy. Nie poddawajmy się, szczególnie wtedy, gdy wiemy, że wyrok zaoczny jest niesprawiedliwy.

Redakcja IwK