Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego? – dowiedz się w jakich sytuacjach płacenie podatku jest obowiązkowe, a kiedy możesz tego uniknąć

Dostałeś mieszkanie od babci, przelew od mamy czy samochód od taty i zastanawiasz się czy musisz odprowadzić od tego podatek? Czy wiesz kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego i co należy zrobić, aby zostać zwolnionym z dodatkowych opłat? Przeczytaj artykuł i zorientuj się w temacie, gdyż popełnienie błędu z urzędem skarbowym może Cię drogo kosztować! 

Dowiesz się:

 • czym jest darowizna,
 • ile wynosi podatek od darowizny,
 • jakie są kwoty wolne od podatku,
 • jak wygląda podatek od darowizny od rodziców,
 • jak zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym,
 • jakie są konsekwencje niezgłoszonej darowizny

Czym jest darowizna?

Definicję darowizny można znaleźć w Kodeksie cywilnym, art. 888 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zgodnie z tą definicją jest to nieodpłatnie przekazane dobro, którym może być nieruchomość, rzecz ruchoma, pieniądze lub prawo.

Ile wynosi podatek od darowizny – grupy podatkowe

Podatek od darowizny ustalany jest ze względu na wartość darowizny oraz grupy podatkowe, określające stopień pokrewieństwa pomiędzy obdarowanym i darczyńcą.

I grupa podatkowa obejmuje osoby, które są najbliżej spokrewnione. Zalicza się do nich rodzeństwo, małżonków, wstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), zstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zięcia i synową, teściów, pasierba, oraz ojczyma i macochę.

II grupa podatkowa to osoby spokrewnione w linii bocznej, czyli dzieci, wnuki i prawnuki rodzeństwa; rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonka.

Ostatnia, III grupa są to osoby niewymienione w grupach poprzednich, czyli osoby niespokrewnione i niespowinowacone lub spokrewnione w sposób daleki (kuzynostwo, rodzina macochy lub ojczyma).

Podatek, w zależności od kwoty darowizny i grupy podatkowej, wacha się pomiędzy 3% a 20%

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego? – Kwoty wolne od podatku

Do 1 lipca 2023 roku kwota otrzymanej darowizny od tej samej osoby, uzyskanej w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia, nie może przekraczać:

 • 10 434 zł dla I grupy podatkowej
 • 7 878 zł dla II grupy podatkowej
 • 5 308 zł dla III grupy podatkowej

Od 1 lipca 2023 roku zwolnienie z podatku będzie obowiązywało darowiznę do kwoty

 • 36 120 zł dla I grupy podatkowej
 • 27 090 zł dla II grupy podatkowej
 • 18 060 zł dla III grupy podatkowej

Jak rozliczyć darowiznę pieniężną od rodziców?

Wszystkie darowizny są objęte opodatkowaniem, jednak w konkretnych przypadkach, możemy liczyć na zwolnienia z tego obowiązku. Grupa podatkowa 0 jest częścią grupy I, a w jej skład wchodzą najbliższe osoby tj. małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. W przypadku tej grupy, nawet po przekroczeniu limitu kwoty wolnej, możemy liczyć na zwolnienie z podatku. Jednak gdy kwota ta zostanie przekroczona, i tak musimy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym w celach informacyjnych.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego?

Jak zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym? – wnioski SD-Z2 i SD-3

Darowiznę należy zgłosić poprzez złożenie wniosku SD-Z2 (dla grupy I) lub SD-3 (dla grup II i III) do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Formularz można znaleźć na stronie gov.pl, wraz z dokładną instrukcją jego wypełnienia.

Niezgłoszenie darowizny – konsekwencje

Zastanawiasz się co się stanie, gdy darowizna nie zostanie zgłoszona? Traktowane to jest jako oszustwo. Urząd skarbowy, w przypadku kontroli podczas której zostanie ono wykryte, ukarze Cię karną 20. procentową stawką podatku. Niezależnie od wskazanej sankcyjnej stawki podatku osoba, która nie zgłosiła darowizny, powinna liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową w wysokości zależnej od stopnia narażenia budżetu na uszczuplenie podatku. 

Wiesz już kiedy należy zapłacić podatek

Wiesz już kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego oraz jakie są ewentualne konsekwencje nie działania zgodnie z prawem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości urząd skarbowy z pewnością poprosi Cię o wyjaśnienia, a pamiętaj, że ich brak może okazać się bardzo drogi.

Redakcja IwK