Kadry w badaniach rynku – Jak zbudować zespół CATI

Badania telefoniczne CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) to jedna z najbardziej sprawdzonych metod pozyskiwania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Dzięki tej metodzie, specjaliści z dziedziny badań rynkowych mogą gromadzić informacje na temat preferencji konsumentów, świadomości marki, a także wykrywać trendy i potrzeby rynku. Kluczowym elementem w procesie realizacji badania CATI jest odpowiednio dobrany i przygotowany zespół ankieterów telefonicznych. W niniejszym artykule omówimy, jak zbudować profesjonalny zespół CATI.

Dobór kadry ankieterskiej

Wybór odpowiedniej kadry ankieterskiej jest niezwykle istotny dla sukcesu badania CATI. Przy rekrutacji ankieterów telefonicznych warto zwrócić uwagę na następujące cechy kandydatów:

  1. Komunikatywność – ankieter powinien być w stanie swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne, zadawać pytania oraz w odpowiedni sposób interpretować odpowiedzi respondentów.
  2. Empatia – umiejętność zrozumienia i zaangażowania się w sytuację respondentów jest kluczowa dla zdobycia ich zaufania i skłonienia do udzielenia szczerych odpowiedzi.
  3. Organizacja pracy – ankieter musi być w stanie efektywnie zarządzać swoim czasem oraz umiejętnie podchodzić do realizacji zadań.
  4. Odporność na stres – praca ankietera telefonicznego może być wymagająca, dlatego osoba na tym stanowisku powinna wykazywać się odpornością na stres oraz umiejętnością radzenia sobie z trudnościami.

Szkolenie zespołu CATI

Kolejnym etapem w procesie budowania zespołu CATI jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia. Podczas szkolenia ankieterzy powinni zapoznać się z procedurami realizacji badania, a także poznać szczegółowo jego cele i zakres. Szkolenie powinno także obejmować praktyczne aspekty pracy, takie jak korzystanie z systemu CATI, techniki przeprowadzania wywiadów telefonicznych oraz zasady etyki zawodowej. Jola Buksztynowicz, Wiceprezes spółki Fieldstat, podkreśla, że „profesjonalne szkolenie zespołu CATI jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników badań. Dzięki odpowiednio dobranemu programowi szkoleniowemu, ankieterzy zdobywają niezbędne kompetencje, które przekładają się na jakość uzyskiwanych danych.”

Monitorowanie pracy ankieterów

Nad jakością pracy zespołu CATI należy nieustannie czuwać, monitorując postępy ankieterów oraz ich interakcje z respondentami. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak:

  1. Weryfikacja wywiadów – kontrola próbki zrealizowanych wywiadów pod kątem zgodności z procedurami badawczymi oraz jakości uzyskanych danych.
  2. Ocena jakościowa – regularna analiza jakości rozmów telefonicznych, uwzględniająca m.in. komunikatywność, empatię oraz profesjonalizm ankieterów.
  3. Wsparcie i coaching – systematyczne spotkania z ankieterami, mające na celu omówienie problemów, wymianę doświadczeń oraz udzielenie wsparcia w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

Współpraca z ekspertami – przykład DRB Research

Warto zaznaczyć, że zbudowanie profesjonalnego zespołu CATI może okazać się wyzwaniem, szczególnie dla firm, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu badań. W takich przypadkach warto rozważyć współpracę z firmami specjalizującymi się w badaniach CATI, takimi jak DRB Research. Firma ta posiada własne studio CATI oraz doświadczony zespół ankieterów, dzięki czemu może zagwarantować wysoką jakość realizacji badań.

Podsumowując, kluczowym elementem sukcesu badania CATI jest profesjonalny zespół ankieterów telefonicznych. Aby go zbudować, należy dobrze dobrać kadrę, przeprowadzić odpowiednie szkolenie oraz systematycznie monitorować postępy ankieterów. W sytuacjach, gdy firma nie posiada odpowiednich zasobów, warto rozważyć współpracę z ekspertami w dziedzinie badań CATI.

Materiał zewnętrzny

Redakcja IwK