Szkolenia dla pracowników – skuteczna inwestycja w personel

Wielu pracodawców zauważa duże korzyści z inwestowania w zasoby ludzkie. Rozwój pracowników przynosi bowiem konkretne korzyści dla firmy. Jedną z najpopularniejszych form rozwoju są szkolenia zewnętrzne lub wewnętrzne organizowane dla większej liczby pracowników.

Szkolenia dla pracowników

Zatrudniając nowych pracowników oraz wprowadzając zmiany w ich dotychczasowych obowiązkach, pracodawca staje przed niebywałym wyzwaniem. Wielu zastanawia się czy skorzystać z e-learningu czy może zatrudnić osobę zewnętrzną. Niektórzy decydują się na przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego pracownika. W przypadku kiedy szkolenie jest z zakresu działań nie prowadzonych wcześniej w firmie, warto skorzystać z wiedzy eksperta z zewnątrz. W takim przypadku pracodawca ma pewność, że szkolenie będzie przeprowadzone na najwyższym poziomie i nie zostanie zmarnowany jego budżet. Natomiast w przypadku chęci zwiększenia efektywności pracy osób zajmujących niższe stanowiska warto przeprowadzić szkolenie angażując pracownika firmy, będącego znawcą danej dziedziny. Osoba taka bowiem jest świadoma jakie indywidualne potrzeby ma jego firma oraz na jakie kwestie należy nałożyć największy nacisk.

Jakie szkolenia może wybrać firma?

Jakie szkolenia może wybrać firma?Bardzo korzystne dla pracowników są szkolenia zawodowe, których głównym celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników. Zazwyczaj w ich przypadku nakłada się największy nacisk na zwiększenie efektywności pracy osób zatrudnionych. Zwraca się na nich szczególnie uwagę na dopasowanie tematyki szkoleń do specyfiki danego miejsca pracy. Tak aby szkolenie przyniosło jak największe rezultaty dla firmy. Kolejne to szkolenia BHP, które mają za zadanie wyszkolić pracowników jak mają dbać o bezpieczeństwo oraz higienie pracy. Pracodawcy także często oferują szkolenia językowe ze względu na to, że znajomość języków obcych jest coraz częściej wymagana u pracowników. Obecnie cieszą się popularnością także szkolenia z kompetencji miękkich. Są one polecane między innymi pracownikom mającym do czynienia z presją czasu. Szkolenia te mają bowiem za zadanie kształtować cechy osobowościowe oraz pomóc pracownikom radzić sobie w stresujących czy niecodziennych sytuacjach.

Pracownicy biurowi – szkolenie administracyjno -biurowe

Szkolenia te adresowane są dla pracowników biurowych. Poprawiają one wydajność pracy dzięki odpowiedniemu organizowaniu czasu pracy w biurze. Uczą również profesjonalnej obsługi petenta. Szkolenia dla pracowników biurowych zawierają podstawy pracy biurowej takie jak: informacja w biurze, organizacja pracy sekretariatu, organizacja spotkań służbowych, środki techniczne pracy biurowej, Savoir vivre w pracy biurowej, etykieta biurowa, dokumentacja biurowa czy korespondencja osobowa. Szkolenia zapewniają też znajomość informatycznej obsługi biura. Zawierają między innymi: podstawy obsługi komputera, tworzenie i współdzielenie dokumentów, podstawy redagowania i formatowania pism, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy tworzenie materiałów informacyjnych. Głównym celem szkoleń administracyjno-biurowych jest zapoznanie pracowników z praktycznymi zastosowaniami przekazywanej wiedzy, nauczenia kultury zawodu oraz nabycia umiejętności samodzielnego prowadzenia i zarządzania biurem.

Jaką wybrać formę szkolenia pracowników?

Większość szkoleń dla pracowników odbywa się w formie warsztatów lub wykładów. Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia on-line. Należy pamiętać, że zdobywanie kompetencji jest niestety kosztowne. Można wyróżnić szkolenia dla pracowników płatne przez pracodawcę, współfinansowane przez pracodawcę, płatne w całości przez pracownika oraz bezpłatne w ramach programów unijnych oraz z inicjatywy prywatnych firm i fundacji.

Szkolenia należą do narzędzi rozwoju zasobów ludzkich. Powinny prowadzić do doskonalenia umiejętności i wzrostu kompetencji pracowniczych. Proces ten jest uzupełnieniem wiedzy niezbędnej do zachowania kompetencji na danym stanowisku pracy. Szkolenia pobudzają inwencje pracowników oraz poprawiają niewątpliwie zachowania, które wywierają wpływ na efekty pracy.

Redakcja IwK