Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku?

Zaliczki na podatek dochodowy mogą być odprowadzane w wysokości wyższej niż wymagana. Wówczas u podatnika występuje nadpłata. Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku? Dowiedz się, w jakim terminie otrzymasz nadpłacony podatek.

Kiedy i jak dochodzi do nadpłaty podatku?

Przed poznaniem odpowiedzi na pytanie, ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku, warto wiedzieć, kiedy dochodzi do nadpłaty podatku, w związku z czym pojawia się możliwość otrzymania zwrotu. W przepisach dokładnie określono, co uznaje się za nadpłatę podatku i kiedy ona powstaje. Zgodnie z art. 72§1 Ordynacji podatkowej o nadpłacie można mówić w czterech sytuacjach – uznaje się za nią:

 • kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,
 • kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej niż należna,
 • kwotę zobowiązania zapłaconego przez podatnika, jeżeli w otrzymanej przez niego decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
 • kwotę zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli np. w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego określono je nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

W przypadku osób zatrudnionych na etat do nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych dochodzi wówczas, gdy płatnik uiścił wyższą kwotę podatku niż było to konieczne – tłumaczą eksperci z Aasa Polska. Pracodawca jako płatnik zaliczek, odpowiada za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku. Zdarza się jednak, że w wyniku pomyłki rachunkowej opłaca on podatek w kwocie większej od należnej – dodają specjaliści. 

Może też wystąpić sytuacja, w której zaliczki na podatek zostały odprowadzone w prawidłowych wysokościach, ale podatnik skorzystał z ulg podatkowych, np. prorodzinnej (na dzieci) czy na leki. Wówczas także dochodzi do nadpłaty, a podatnik może zadawać sobie pytanie, jak długo trzeba czekać na zwrot podatku.

Po jakim czasie zwrot podatku 2019 – aktualne terminy

Standardowo czas na dostarczenie wypełnionego formularza PIT do urzędu skarbowego mija zawsze 30 kwietnia. W 2020 r. na złożenie deklaracji było więcej czasu – podatnicy mogli to zrobić do 31 maja (a w praktyce do 1 czerwca, gdyż ostatni dzień maja w bieżącym roku wypadał w niedzielę). Wydłużenie ostatecznego terminu dostarczenia zeznania PIT podyktowane było epidemią koronawirusa COVID-19 – zapis o zmianie terminu złożenia PIT został wprowadzony jedną ze specustaw składających się na tarczę antykryzysową.

Zeznanie podatkowe za 2019 rok – analogicznie jak w poprzednim roku – można było złożyć na dwa sposoby:

 • przez internet – wykorzystując usługę Twój e-PIT lub e-Deklaracje,
 • papierowo – za pośrednictwem operatora pocztowego.

To, ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku, zależy m.in. od sposobu dostarczenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Terminy zwrotu nadpłaty nie uległy w bieżącym roku zmianie, zatem urząd skarbowy zwraca nadpłatę:

 • do 45 dni od dnia złożenia zeznania, gdy zostało ono złożone droga elektroniczną
 • do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, gdy rozliczenie zostało dostarczone w wersji papierowej.

Każdy podatnik, który zastanawia się, ile trzeba czekać na zwrot podatku 2019 i któremu zależy na szybkim otrzymaniu zwrotu nadpłaty, powinien zawsze składać zeznanie roczne przez internet – podpowiadają eksperci z Aasa Polska, firmy pożyczkowej, specjalizującej się w udzielaniu najtańszych pożyczek pozabankowych. To jednak nie jedyny sposób na to, aby przyspieszyć otrzymanie środków. Zwrot podatku dotrze szybciej, gdy w zeznaniu podatkowym zostanie podany numer rachunku bankowego. W przeciwnym razie kwota nadpłaty zostanie wysłana przez urzędników przekazem pocztowym, którego standardowy czas realizacji wynosi od 2 do 4 dni roboczych. 

Ile trzeba czekać na zwrot podatku 2019 – jak sprawdzić status nadpłaty?

W Polsce dużą popularnością cieszy się usługa Twój e-PIT. Pod koniec lutego 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że tylko w pierwszym tygodniu sezonu rozliczeń z fiskusem za pośrednictwem usługi Twój e-PIT podatnicy złożyli niemal 850 tys. deklaracji za ubiegły rok. Popularność tego rozwiązania to jeden z głównych powodów, dla których usługa wciąż jest poszerzana o nowe funkcjonalności. Od 2020 r. podatnicy nie muszą się już zastanawiać, ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku, gdyż mogą to szybko sprawdzić właśnie w usłudze Twój e-PIT.

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi na rządowych stronach internetowych, podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mogą sprawdzić, na jakim etapie w danej chwili jest zwrot nadpłaty podatku. W tym celu wystarczy przejść do zakładki „Złożone dokumenty”. Ile trzeba czekać na zwrot podatku 2019? Użytkownik może zobaczyć następujące komunikaty:

 • komunikat o dotarciu zeznania rocznego do urzędu – oznacza on, że zeznanie zostanie przekazane do rozliczenia,
 • komunikat o tym, że zeznanie trafiło do rozliczenia – oznacza on, że zwrot nadpłaty wkrótce trafi do podatnika,
 • komunikat o rozliczeniu PIT – jest on równoznaczny ze zwróceniem nadpłaty podatku przekazem pocztowym lub na wskazany rachunek bankowy.

Aby nie zastanawiać się, ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku, warto złożyć deklarację online. Wówczas podatnik może na bieżąco kontrolować to, na jakim etapie znajduje się jego rozliczenie PIT i czy zwrot nadpłaty został już wysłany.

Po jakim czasie zwrot podatku 2019 – czy mogą być opóźnienia?

Urzędy skarbowe nie mają dowolności w ustalaniu terminów zwrotu nadpłaty – urzędników obowiązują przepisy wspomnianej już wyżej Ordynacji podatkowej. Ile trzeba czekać na zwrot podatku 2019 i czy mogą zdarzyć się opóźnienia?

Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w których urzędnicy nie zweryfikują i nie rozliczą zeznania podatkowego podatnika we wspomnianych wyżej maksymalnych terminach, czyli 45 dni i 3 miesięcy. Wówczas jednak podatnik ma prawo domagać się odsetek za zwłokę.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *