Jakie są kategorie prawa jazdy?

Kilka lat temu wprowadzono nową procedurę uzyskiwania prawa jazdy. Przed rozpoczęciem kursu, który zakończy się zdaniem egzaminu, należy przedtem uzyskać w wydziale komunikacji swojego urzędu spersonalizowany Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dzięki niemu możemy rozpoznać każdego kandydata na kierowcę. Kod ten używa się również w ośrodku, w którym przyszły kierowca uczy się jazdy. Warto zapamiętać lub zapisać swój numer PKK. Urząd wydaje go przyszłemu kierowcy na kartce, którą należy pokazać w szkole jazdy, a także w ośrodku egzaminacyjnym. Sprawdźmy, jakie są kategorie prawa jazdy oraz jak rozpocząć kurs!

Do czego służy prawo jazdy?

Prawo jazdy jest niezwykle potrzebne szczególnie wtedy, gdy rozpoczynamy karierę zawodową. Prawko może być przydatne niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Ludzie często decydują się na uzyskanie prawa do jazdy z powodów zawodowych. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem to możliwość bycia niezależnym, a
prowadzenie wiele osób uważa za bardzo przyjemne. Dostępne są różne kategorie prawa jazdy. Ciężko będzie sprawdzić swoje umiejętności i poznać smaczki kierowania pojazdem bez posiadania uprawnień. Posiadanie prawa jazdy jest wręcz obligatoryjne dla mieszkańców mniejszych miejscowości, które oddalone są od miasta o wiele kilometrów.

Sprawdź: Ile można mieć punktów karnych?

kategorie prawa jazdy

Prawo jazdy może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy dojdzie do zagrożenia zdrowia lub życia bliskiej osoby. Poszczególne kategorie prawa jazdy wymagają różnych umiejętności. Wśród ludzi pojawił się błędny mit, który sugeruje, że prowadzenie samochodu bez talentu do jazdy nie ma sensu. Jest to umiejętność, którą można poprawiać cały czas. Wystarczą tylko chęci oraz dużo zaangażowania. Jeśli ktoś nie zdaje prawa jazdy nawet po dziesięć razy, nie oznacza to, że nie będzie dobrym kierowcą.

Kategorie prawa jazdy – jak rozpocząć kurs?

Droga do zdobycia prawa jazdy jest dość prosta, wystarczy udać się do wybranego centrum szkolenia kierowców. Ukończenie szkolenia dla przyszłych kierowców jest konieczne do tego, aby uzyskać prawo jazdy. W szkole jazdy należy okazać otrzymany w urzędzie numer PKK, dzięki temu będzie możliwe zapisanie się na pełny kurs, który składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ponadto szkoły prowadzą również kurs pierwszej pomocy, który może być przydatny w przypadku wypadków. Ten typ kursu przeznacza się dla kilku kategorii prawa jazdy. Po skończonym kursie w ośrodku szkolenia kierowców należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W ośrodku należy również okazać otrzymany w urzędzie numer PKK. Następnie należy zdać egzamin teoretyczny, który obowiązuje w danej kategorii. Na egzamin można również zapisać się online, dzięki czemu nie trzeba stać w kolejce w ośrodku.

Zobacz: Kategoria c do czego uprawnia?

Jak przebiega egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy można zdać w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Na taki egzamin można zapisać się również przez Internet lub w ośrodku. Warto pamiętać o tym, aby udając się na egzamin, mieć ze sobą numer PKK oraz dokument tożsamości. W czasie egzaminu należy zdać obie części tj. teoretyczną i praktyczną. Części teoretycznej nie muszą zdawać osoby, które zdały już tę część przed przystąpieniem do kursu. Osoba, która wcześniej zdała teorię, może bez problemu zapisać się na egzamin praktyczny. Również osoby, które chcą rozszerzyć już posiadane prawo jazdy, są zwolnione z części teoretycznej.

Zobacz: Ile trwa egzamin na prawo jazdy?

prawo jazdy na motor

Prawo jazdy na motor – kategorie

Kilka lat temu, gdy zmieniono przepisy, wprowadzono również nowe kategorie prawa jazdy na motocykl. Zaczęła funkcjonować nowa kategoria, czyli AM, która była dotychczas kartą motorowerową. Kategoria prawa jazdy A2 daje uprawnienia do kierowania motocyklem, którego maksymalna moc wynosi 35kW. Posiadanie prawa jazdy kategorii A2 daje również możliwość prowadzenia motocykla trójkołowego, który może mieć maksymalna moc 15kW. Ta kategoria upoważnia również do prowadzenia pojazdów AM oraz pojazdów z przyczepą. Kategoria A2 uznawana jest za pośrednią między A1 i A.

Możliwość prowadzenia pojazdu, jakim jest motor, uzależniona jest od kilku wymagań w tym wieku osoby starającej się o wydanie prawa jazdy.

Tym samym osoba, która chce mieć prawo jazdy kategorii AM, musi mieć ukończone 14 lat. W przypadku takiej osoby niezbędne będzie uzyskanie pisemnej zgody rodziców. Prawo jazdy kategorii A1 jest skierowane dla osób, które ukończyły 16 lat. Tak samo, jak w przypadku AM, taka osoba również może przystąpić do kursu za zgodą rodziców.
Prawo jazdy kategorii A2 przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Otrzymanie kategorii A zależy również od posiadanych uprawnień. Tym samym osoba posiadająca uprawnienia A2 od co najmniej dwóch lat, może rozszerzyć swoje prawo jazdy do kategorii A, jeśli ukończyła 20 lat. Otrzymanie prawa jazdy z kategorią A, bez posiadania uprawnień kategorii A2, możliwe jest po ukończeniu 24 lat.

Redakcja IwK